Home

INSTEMMING NR. 40/80 VERLEEND DOOR DE RAAD UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL OM DE COMMISSIE TOE TE STAAN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN: 2,75 MLN ERE ( + OF - 16 MILJOEN FFR. ) AAN DE SOCIETE VALENCIENNOISE D' EQUIPEMENTS PETROLIERS ( SOVEP ), FRANKRIJK, BESTEMD OM DE UITVOERING VAN EEN PROJECT IN VALENCIENNES, NORD, NORD-PAS-DE-CALAIS, TE VERGEMAKKELIJKEN

INSTEMMING NR. 40/80 VERLEEND DOOR DE RAAD UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL OM DE COMMISSIE TOE TE STAAN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN: 2,75 MLN ERE ( + OF - 16 MILJOEN FFR. ) AAN DE SOCIETE VALENCIENNOISE D' EQUIPEMENTS PETROLIERS ( SOVEP ), FRANKRIJK, BESTEMD OM DE UITVOERING VAN EEN PROJECT IN VALENCIENNES, NORD, NORD-PAS-DE-CALAIS, TE VERGEMAKKELIJKEN

INSTEMMING NR. 40/80 VERLEEND DOOR DE RAAD UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL OM DE COMMISSIE TOE TE STAAN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN: 2,75 MLN ERE ( + OF - 16 MILJOEN FFR. ) AAN DE SOCIETE VALENCIENNOISE D' EQUIPEMENTS PETROLIERS ( SOVEP ), FRANKRIJK, BESTEMD OM DE UITVOERING VAN EEN PROJECT IN VALENCIENNES, NORD, NORD-PAS-DE-CALAIS, TE VERGEMAKKELIJKEN

Publicatieblad Nr. C 337 van 24/12/1980 blz. 0011


INSTEMMING Nr. 40/80

verleend door de Raad uit hoofde van artikel 56 , lid 2 , sub a ) , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om de Commissie toe te staan de volgende omschakelingsleningen toe te kennen :

- 7,3 mln ERE ( +/- 20 miljoen gulden ) in de vorm van een globale lening aan de Nationale Investeringsbank , Nederland , bestemd ter vergemakkelijking van de projecten met betrekking tot middelgrote en kleine ondernemingen die nieuwe bedrijvigheid in het leven roepen , in het herstructureringsgebied van Nederlands Limburg .

De Commissie heeft deze verzoeken om instemming gedaan via mededelingen die met een schrijven van 21 oktober 1980 aan de Raad zijn gezonden .

De Raad heeft deze instemming tijdens zijn 674e zitting op 4 december 1980 verleend .

Voor de Raad

De Voorzitter

J. BARTHEL