Home

Instemming nr. 3/81 verleend door de raad, uit hoofde van artikel 56, lid 2, sub a), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, om de commissie in staat te stellen de volgende omschakelingslening te verstrekken voor het scheppen van produktieve nieuwe werkgelegenheid voor voormalige werknemers van de europese gemeenschap voor kolen en staal: 2 miljoen l (+ of - 3,3 mere) aan bus manufacturers ltd, verenigd koninkrijk, voor een project in workington, cumbria, noordelijke streek

Instemming nr. 3/81 verleend door de raad, uit hoofde van artikel 56, lid 2, sub a), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, om de commissie in staat te stellen de volgende omschakelingslening te verstrekken voor het scheppen van produktieve nieuwe werkgelegenheid voor voormalige werknemers van de europese gemeenschap voor kolen en staal: 2 miljoen l (+ of - 3,3 mere) aan bus manufacturers ltd, verenigd koninkrijk, voor een project in workington, cumbria, noordelijke streek

Instemming nr. 3/81 verleend door de raad, uit hoofde van artikel 56, lid 2, sub a), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, om de commissie in staat te stellen de volgende omschakelingslening te verstrekken voor het scheppen van produktieve nieuwe werkgelegenheid voor voormalige werknemers van de europese gemeenschap voor kolen en staal: 2 miljoen l (+ of - 3,3 mere) aan bus manufacturers ltd, verenigd koninkrijk, voor een project in workington, cumbria, noordelijke streek

Publicatieblad Nr. C 059 van 19/03/1981 blz. 0007


INSTEMMING Nr. 3/81 verleend door de Raad, uit hoofde van artikel 56, lid 2, sub a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, om de Commissie in staat te stellen de volgende omschakelingsleningen te verstrekken voor het scheppen van produktieve nieuwe werkgelegenheid voor voormalige werknemers van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 2 miljoen £ (± 3,3 MERE) aan Bus Manufacturers Ltd, Verenigd Koninkrijk, voor een project in Workington, Cumbria, noordelijke streek

De Commissie heeft voor deze projecten om deze instemming verzocht met mededelingen die aan de Raad zijn toegezonden op respectievelijk 3, 16, 20 en 30 december 1980.

De Raad heeft hiervoor zijn instemming verleend tijdens zijn 694e zitting, gehouden op 10 maart 1981.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BRAKS