Home

INSTEMMING NR. 34/82 BETUIGD DOOR DE RAAD UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET EGKS-VERDRAG, TEN EINDE HET DE COMMISSIE MOGELIJK TE MAKEN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN: 5 MILJOEN POND (+ OF - 8,84 MILJOEN ECU) IN DE VORM VAN EEN GLOBALE LENING AAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD, VERENIGD KONINKRIJK, VOOR PROJECTEN IN ALLE STREKEN DIE DOOR EEN ACHTERUITGANG VAN DE EGKS-INDUSTRIE ZIJN GETROFFEN

INSTEMMING NR. 34/82 BETUIGD DOOR DE RAAD UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET EGKS-VERDRAG, TEN EINDE HET DE COMMISSIE MOGELIJK TE MAKEN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN: 5 MILJOEN POND (+ OF - 8,84 MILJOEN ECU) IN DE VORM VAN EEN GLOBALE LENING AAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD, VERENIGD KONINKRIJK, VOOR PROJECTEN IN ALLE STREKEN DIE DOOR EEN ACHTERUITGANG VAN DE EGKS-INDUSTRIE ZIJN GETROFFEN

INSTEMMING NR. 34/82 BETUIGD DOOR DE RAAD UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET EGKS-VERDRAG, TEN EINDE HET DE COMMISSIE MOGELIJK TE MAKEN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN: 5 MILJOEN POND (+ OF - 8,84 MILJOEN ECU) IN DE VORM VAN EEN GLOBALE LENING AAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD, VERENIGD KONINKRIJK, VOOR PROJECTEN IN ALLE STREKEN DIE DOOR EEN ACHTERUITGANG VAN DE EGKS-INDUSTRIE ZIJN GETROFFEN

Publicatieblad Nr. C 273 van 16/10/1982 blz. 0005


++++

INSTEMMING Nr . 34/82

betuigd door de Raad uit hoofde van artikel 56 , lid 2 , sub a ) , van het EGKS-Verdrag , ten einde het de Commissie mogelijk te maken de volgende omschakelingsleningen toe te kennen :

- 5 miljoen pond ( min of meer 8,84 miljoen Ecu ) in de vorm van een globale lening aan de National Westminster Bank Ltd , Verenigd Koninkrijk , voor projecten in alle streken die door een achteruitgang van de EGKS-industrie zijn getroffen .

De Commissie had om deze instemming verzocht met brieven die op 27 juli en 5 augustus 1982 bij de Raad werden ingediend .

Tijdens zijn 794e zitting van 4 oktober 1982 heeft de Raad deze instemming verleend .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . GROVE