Home

INSTEMMING NR. 43/82 VERLEEND DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 95 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

INSTEMMING NR. 43/82 VERLEEND DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 95 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

INSTEMMING NR. 43/82 VERLEEND DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 95 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Publicatieblad Nr. C 285 van 30/10/1982 blz. 0004


++++

INSTEMMING Nr . 43/82

verleend door de Raad , uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , met

- het besluit van de Commissie betreffende beperkingen op de uitvoer van bepaalde ijzer - en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika .

De Commissie had om deze instemming verzocht in mededelingen die op 10 september 1982 en 11 oktober 1982 aan de Raad zijn toegezonden .

De Raad heeft de betrokken instemming op 21 oktober 1982 verleend .

Voor de Raad

De Voorzitter

U . ELLEMANN-JENSEN