Home

INSTEMMING NR. 12/83 VAN DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN OM VOORMALIGE WERKNEMERS VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL OPNIEUW IN HET PRODUKTIEPROCES OP TE NEMEN: 45 MILJOEN DUITSE MARK (+ OF - 19,07 MILJOEN ECU) AAN BERGROHR GMBH, HERNE, DUITSLAND, VOOR EEN PROJECT IN DILLINGEN, SAARLOUIS, SAARLAND

INSTEMMING NR. 12/83 VAN DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN OM VOORMALIGE WERKNEMERS VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL OPNIEUW IN HET PRODUKTIEPROCES OP TE NEMEN: 45 MILJOEN DUITSE MARK (+ OF - 19,07 MILJOEN ECU) AAN BERGROHR GMBH, HERNE, DUITSLAND, VOOR EEN PROJECT IN DILLINGEN, SAARLOUIS, SAARLAND

INSTEMMING NR. 12/83 VAN DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE KENNEN OM VOORMALIGE WERKNEMERS VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL OPNIEUW IN HET PRODUKTIEPROCES OP TE NEMEN: 45 MILJOEN DUITSE MARK (+ OF - 19,07 MILJOEN ECU) AAN BERGROHR GMBH, HERNE, DUITSLAND, VOOR EEN PROJECT IN DILLINGEN, SAARLOUIS, SAARLAND

Publicatieblad Nr. C 066 van 11/03/1983 blz. 0005


INSTEMMING Nr. 12/83 van de Raad krachtens artikel 56, lid 2, sub a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, ten einde de Commissie in staat te stellen de volgende omschakelingsleningen toe te kennen om voormalige werknemers van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opnieuw in het produktieproces op te nemen 45 miljoen Duitse Mark (± 19,07 miljoen Ecu) aan Bergrohr GmbH, Herne, Duitsland, voor een project in Dillingen, Saarlouis, Saarland

De Commissie had op 29 november en 22 december 1982 om deze instemmingen van de Raad verzocht.

De Raad heeft zijn instemmingen verleend op zijn 830e zitting van 1 maart 1983.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. SCHLECHT