Home

INSTEMMING NR. 30/84 BETUIGD DOOR DE RAAD INGEVOLGE ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE HET DE COMMISSIE MOGELIJK TE MAKEN ONDERSTAANDE OMSCHAKELINGSLENING (GLOBALE LENINGEN) TOE TE KENNEN VOOR DE PRODUKTIEVE WEDERTEWERKSTELLING VAN GEWEZEN WERKNEMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL: 10 MILJOEN POND STERLING (+ OF - 17,04 MILJOEN ECU) AAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK, PLC, VERENIGD KONINKRIJK, VOOR PROJECTEN IN DE BEKKENS WAAR ZICH EGKS- BEDRIJVEN BEVINDEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

INSTEMMING NR. 30/84 BETUIGD DOOR DE RAAD INGEVOLGE ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE HET DE COMMISSIE MOGELIJK TE MAKEN ONDERSTAANDE OMSCHAKELINGSLENING (GLOBALE LENINGEN) TOE TE KENNEN VOOR DE PRODUKTIEVE WEDERTEWERKSTELLING VAN GEWEZEN WERKNEMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL: 10 MILJOEN POND STERLING (+ OF - 17,04 MILJOEN ECU) AAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK, PLC, VERENIGD KONINKRIJK, VOOR PROJECTEN IN DE BEKKENS WAAR ZICH EGKS- BEDRIJVEN BEVINDEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

INSTEMMING NR. 30/84 BETUIGD DOOR DE RAAD INGEVOLGE ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE HET DE COMMISSIE MOGELIJK TE MAKEN ONDERSTAANDE OMSCHAKELINGSLENING (GLOBALE LENINGEN) TOE TE KENNEN VOOR DE PRODUKTIEVE WEDERTEWERKSTELLING VAN GEWEZEN WERKNEMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL: 10 MILJOEN POND STERLING (+ OF - 17,04 MILJOEN ECU) AAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK, PLC, VERENIGD KONINKRIJK, VOOR PROJECTEN IN DE BEKKENS WAAR ZICH EGKS- BEDRIJVEN BEVINDEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Publicatieblad Nr. C 284 van 23/10/1984 blz. 0006


INSTEMMING Nr. 30/84 betuigd door de Raad ingevolge artikel 56, lid 2, sub a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, ten einde het de Commissie mogelijk te maken onderstaande omschakelingsleningen (globale leningen) toe te kennen voor de produktieve wedertewerkstelling van gewezen werknemer van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 10 miljoen pond sterling (± 17,04 miljoen Ecu) aan de National Westminster Bank, Plc, Verenigd Koninkrijk, voor projecten in de bekkens waar zich EGKS-bedrijven bevinden in het Verenigd Koninkrijk (84/C 284/07)

De Commissie heeft om deze instemmingen verzocht op 11 en 12 september 1984.

Tijdens zijn op 9 oktober 1984 gehouden 955e zitting heeft de Raad de gevraagde instemmingen betuigd.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. BRUTON