Home

INSTEMMING NR. 32/84 BETUIGD DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 95 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET DE ONTWERP-BESCHIKKING HOUDENDE DERDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING NR. 3717/83/EGKS TOT INVOERING, VOOR DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN EN DE STAALHANDELAREN, VAN EEN PRODUKTIECERTIFICAAT EN VAN EEN GELEIDEDOCUMENT VOOR DE LEVERINGEN VAN BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN ( 84/C 325/04 )

INSTEMMING NR. 32/84 BETUIGD DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 95 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET DE ONTWERP-BESCHIKKING HOUDENDE DERDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING NR. 3717/83/EGKS TOT INVOERING, VOOR DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN EN DE STAALHANDELAREN, VAN EEN PRODUKTIECERTIFICAAT EN VAN EEN GELEIDEDOCUMENT VOOR DE LEVERINGEN VAN BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN ( 84/C 325/04 )

INSTEMMING NR. 32/84 BETUIGD DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 95 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET DE ONTWERP-BESCHIKKING HOUDENDE DERDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING NR. 3717/83/EGKS TOT INVOERING, VOOR DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN EN DE STAALHANDELAREN, VAN EEN PRODUKTIECERTIFICAAT EN VAN EEN GELEIDEDOCUMENT VOOR DE LEVERINGEN VAN BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN ( 84/C 325/04 )

Publicatieblad Nr. C 325 van 06/12/1984 blz. 0004


++++

INSTEMMING Nr . 32/84

betuigd door de Raad , uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , met de ontwerp-beschikking houdende derde wijziging van Beschikking nr . 3717/83/EGKS tot invoering , voor de ijzer - en staalondernemingen en de staalhandelaren , van een produktiecertificaat en van een geleidedocument voor de leveringen van bepaalde ijzer - en staalprodukten

( 84/C 325/04 )

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft , uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , de Raad van de Europese Gemeenschappen gevraagd om zijn instemming met de ontwerp-beschikking houdende derde wijziging van Beschikking nr . 3717/83/EGKS tot invoering , voor de ijzer - en staalondernemingen en de staalhandelaren , van een produktiecertificaat en van een geleidedocument voor de leveringen van bepaalde ijzer - en staalprodukten .

Tijdens zijn 967e zitting van 22 november 1984 heeft de Raad de door de Commissie gevraagde instemming betuigd .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . BRUTON