Home

INSTEMMING NR. 10/85 BETUIGD DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 54, TWEEDE ALINEA, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL VOOR DE TOEKENNING VAN GLOBALE LENING AAN: SAARLAENDISCHE INVESTITIONSKREDITBANK AG, SAARBRUECKEN (85/C 49/10)

INSTEMMING NR. 10/85 BETUIGD DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 54, TWEEDE ALINEA, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL VOOR DE TOEKENNING VAN GLOBALE LENING AAN: SAARLAENDISCHE INVESTITIONSKREDITBANK AG, SAARBRUECKEN (85/C 49/10)

INSTEMMING NR. 10/85 BETUIGD DOOR DE RAAD, UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 54, TWEEDE ALINEA, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL VOOR DE TOEKENNING VAN GLOBALE LENING AAN: SAARLAENDISCHE INVESTITIONSKREDITBANK AG, SAARBRUECKEN (85/C 49/10)

Publicatieblad Nr. C 049 van 21/02/1985 blz. 0007


INSTEMMING Nr. 10/85 betuigd door de Raad, uit hoofde van artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal voor de toekenning van globale leningen aan - Saarländische Investitionskreditbank AG, Saarbrücken (85/C 49/10)

Bij brief van 8 januari 1985 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Raad van de Europese Gemeenschappen verzocht uit hoofde van artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zijn instemming te betuigen met de toekenning van globale leningen aan Saarländische Investitionskreditbank AG, Saarbrücken

De Raad heeft tijdens zijn op 11 februari 1985 gehouden 986e zitting de door de Commissie gewenste instemmingen betuigd.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. GORIA