Home

INSTEMMING NR. 17/85 DOOR DE RAAD VERLEEND UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN OM DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE STAAN: 4 MILJOEN POND STERLING ( + OF - 6,82 MILJOEN ECU ) AAN CYMRIC HOTEL PARTNERSHIP, LONDON ( VERENIGD KONINKREIJK )

INSTEMMING NR. 17/85 DOOR DE RAAD VERLEEND UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN OM DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE STAAN: 4 MILJOEN POND STERLING ( + OF - 6,82 MILJOEN ECU ) AAN CYMRIC HOTEL PARTNERSHIP, LONDON ( VERENIGD KONINKREIJK )

INSTEMMING NR. 17/85 DOOR DE RAAD VERLEEND UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TEN EINDE DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN OM DE VOLGENDE OMSCHAKELINGSLENING TOE TE STAAN: 4 MILJOEN POND STERLING ( + OF - 6,82 MILJOEN ECU ) AAN CYMRIC HOTEL PARTNERSHIP, LONDON ( VERENIGD KONINKREIJK )

Publicatieblad Nr. C 075 van 21/03/1985 blz. 0008


INSTEMMING Nr. 17/85 door de Raad verleend uit hoofde van artikel 56, lid 2, sub a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, ten einde de Commissie in staat te stellen om de volgende omschakelingsleningen toe te staan 4 miljoen pond sterling (± 6,82 miljoen Ecu) aan Cymric Hotel Partnership, London (Verenigd Koninkrijk) (85/C 75/10)

De Raad heeft zijn instemming verleend tijdens zijn 992e zitting van 11/12 maart 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

F.M. PANDOLFI