Home

INSTEMMING Nr. 38/94 betuigd door de Raad op grond van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

INSTEMMING Nr. 38/94 betuigd door de Raad op grond van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

INSTEMMING Nr. 38/94 betuigd door de Raad op grond van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Publicatieblad Nr. C 389 van 31/12/1994 blz. 0008


INSTEMMING Nr. 38/94 betuigd door de Raad op grond van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (94/C 389/08)

Op verzoek van de Commissie heeft de Raad op 19 december 1994 zijn instemming betuigd met het EGKS-besluit dat de Commissie voornemens is aan te nemen betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van de Overeenkomst inzake de vrijmaking van het handelsverkeer en de instelling van begeleidende maatregelen tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds.

Voor de Raad

De Voorzitter

K. KINKEL