Home

Resolutie over de noodsituatie en de hagelbuien in verschillende gebieden van Portugal

Resolutie over de noodsituatie en de hagelbuien in verschillende gebieden van Portugal

Resolutie over de noodsituatie en de hagelbuien in verschillende gebieden van Portugal

Publicatieblad Nr. C 151 van 19/06/1995 blz. 0287


B4-0751 en 0764/95

Resolutie over de noodsituatie en de hagelbuien in verschillende gebieden van Portugal

Het Europees Parlement,

A. gezien de uitzonderlijke weersomstandigheden van de laatste vier maanden in Portugal, zonder de voor deze periode normale regen in sommige regio's en hagelbuien in andere, van Trás-os-Montes tot de Alentejo,

B. overwegende dat de schade hierdoor is veroorzaakt in een periode van algemene crisis bij de landbouw, verergerd door droogte en bosbranden, die sedert meerdere jaren Zuid-Europa treft,

C. overwegende dat deze situatie, met name in de Alentejo wegens watergebrek en de verwoesting van wijngaarden door de hagel, en in de regio's Beira Interior en Alto Douro (te weten in Castelo Branco en Moimenta da Beira) waar de hagel fruitbomen en wijngaarden vernietigde, een ware ramp betekent,

D. overwegende dat deze schade in de miljarden escudo's loopt en dat er in Portugal in het merendeel van de gevallen geen preventieve regelingen zijn waarvan de landbouwers gebruik kunnen maken, met name een doeltreffende landbouwverzekering,

E. overwegende dat reeds verschillende communautaire maatregelen zijn getroffen en verwijzende naar zijn resoluties, met name die van 16 maart 1995, over de droogte in de zuidelijke lid-staten ((Deel II, punt 13 van de notulen van die datum.)),

Het Europees Parlement,

1. geeft blijk van zijn solidariteit met de getroffen bevolkingen;

2. meent dat wegens de omvang van de reeds geconstateerde en voorziene schade onmiddellijk ten minste 30 miljoen ter beschikking moet worden gesteld;

3. verzoekt de Commissie en de Raad, gezien de ernst van de situatie, noodhulp ter beschikking te stellen en deze, door de bureaucratische procedures zoveel mogelijk te vereenvoudigen, onmiddellijk in samenwerking met de nationale en plaatselijke instanties uit te keren;

4. stelt de Europese Unie voor rekening te houden met de verschillende natuurrampen, zoals de droogte en de hagel, die de landbouw hebben getroffen en die vooral in de zuidelijke landen een vast verschijnsel aan het worden zijn, en maatregelen te treffen ter ondersteuning van een ware oogstverzekering en dringt erop aan in de communautaire begroting een specifieke post voor noodsituaties op te nemen;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Comité van de Regio's, de Portugese regering, het Portugees parlement en de plaatselijke besturen van de getroffen gebieden.