Home

Resolutie over de recente aardbeving op Sumatra

Resolutie over de recente aardbeving op Sumatra

Resolutie over de recente aardbeving op Sumatra

Publicatieblad Nr. C 287 van 30/10/1995 blz. 0209


B4-1286/95

Resolutie over de recente aardbeving op Sumatra

Het Europees Parlement,

A. geschokt door berichten over een aardbeving op Sumatra (Indonesië),

B. in aanmerking nemende dat opnieuw een natuurramp leidt tot menselijke en materiële schade,

Het Europees Parlement,

1. betuigt zijn solidariteit met de slachtoffers en hun familieleden;

2. verzoekt de Commissie op de daartoe geëigende wijze jegens de Indonesische regering het mededogen van de Europese Unie te doen blijken en haar naar vermogen bij te staan bij het herstellen van de ontstane schade;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de regering van Indonesië.