Home

Resolutie over het door de Witrussische autoriteiten verbieden van de herdenking van tien jaar Tsjernobyl, alsmede van medische steun aan de kinderen die het slachtoffer zijn door onafhankelijke NGO's

Resolutie over het door de Witrussische autoriteiten verbieden van de herdenking van tien jaar Tsjernobyl, alsmede van medische steun aan de kinderen die het slachtoffer zijn door onafhankelijke NGO's

Resolutie over het door de Witrussische autoriteiten verbieden van de herdenking van tien jaar Tsjernobyl, alsmede van medische steun aan de kinderen die het slachtoffer zijn door onafhankelijke NGO's

Publicatieblad Nr. C 198 van 08/07/1996 blz. 0212


B4-0829/96

Resolutie over het door de Witrussische autoriteiten verbieden van de herdenking van tien jaar Tsjernobyl, alsmede van medische steun aan de kinderen die het slachtoffer zijn door onafhankelijke NGO's

Het Europees Parlement,

- gezien zijn eerdere resoluties over de schending van de mensen- en vakbondsrechten in Wit-Rusland,

A. overwegende dat het tot op heden heeft geweigerd zijn instemming te geven voor de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Wit-Rusland en dat zijn Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid van mening is dat ook de interim-handelsovereenkomst gezien de toestand van de mensenrechten niet in werking moet treden,

B. gezien het tragische lot van vele kinderen ten gevolge van het ongeluk in Tsjernobyl tien jaar geleden, niet alleen in de Oekraïne, maar ook in Wit- Rusland,

C. geschokt door rapporten die aangeven dat onafhankelijke NGO's die steeds medicijnen leverden voor de door straling aangetaste kinderen in Wit-Rusland door de autoriteiten in Minsk de toegang is geweigerd, tenzij zij ermee instemmen deze leveranties aan de regering toe te vertrouwen die dan voor de aflevering zou zorgen,

1. betreurt eens te meer de verslechterende situatie van de mensenrechten in Wit-Rusland en verzoekt de democratische krachten in en buiten het Parlement hun strijd voor de mensenrechten en de democratie voort te zetten;

2. protesteert tegen de eis van de regering dat de onafhankelijke NGO's hun leveranties van medicijnen aan de regering afgeven in plaats van aan de behoeftige kinderen en verzoekt de autoriteiten dit besluit in het belang van de eigen burgers in te trekken;

3. verzoekt de Commissie en de Raad de bestaande betrekkingen met Wit-Rusland te gebruiken om de regering te overtuigen van de noodzaak om de eerbiediging van de rechten van de eigen burgers te bevorderen voordat deze betrekkingen verder worden verstevigd en verdiept;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, alsmede aan de regering en de Opperste Sovjet van Wit-Rusland.