Home

INSTEMMING Nr. 14/96 door de Raad verleend krachtens artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

INSTEMMING Nr. 14/96 door de Raad verleend krachtens artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

INSTEMMING Nr. 14/96 door de Raad verleend krachtens artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Publicatieblad Nr. C 203 van 13/07/1996 blz. 0010


INSTEMMING Nr. 14/96

door de Raad verleend krachtens artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

(96/C 203/06)

Bij brief van 18 maart 1996 heeft de Europese Commissie de Raad van de Europese Unie krachtens artikel 54, tweede alinea, van het EGKS-Verdrag verzocht om in te stemmen met de toekenning van een lening aan Transgas - Sociedade Portuguesa de Gás Natural SA, Lisboa, met het oog op de cofinanciering van een investeringsproject dat bijdraagt aan de bevordering van de afzet van EG-staal.

De Raad heeft de gevraagde instemming verleend tijdens zijn 1939e zitting op 25 juni 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. RONCHI