Home

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen /* COM/97/0656 def. - COD 96/0166 */

Publicatieblad Nr. C 077 van 12/03/1998 blz. 0007


Wijziging van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (1) (98/C 77/05) (Voor de EER relevante tekst) COM(97) 656 def. - 96/0166(COD)

(Door de Commissie ingediend op 16 januari 1998 overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag)

Naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement van 23 oktober 1997 (2) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (COM(96) 303 def. - 96/0166(COD)) en overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft de Commissie besloten het bovengenoemde voorstel als volgt te wijzigen.

(1) PB C 76 van 11.3.1997, blz. 34.

(2) Nog niet gepubliceerd.

OORSPRONKELIJKE TEKST

GEWIJZIGDE TEKST

>RUIMTE VOOR DE TABEL>