Home

Resolutie over de moordaanslagen in Colombia

Resolutie over de moordaanslagen in Colombia

Resolutie over de moordaanslagen in Colombia

Publicatieblad Nr. C 167 van 01/06/1998 blz. 0219


B4-0513, 0526, 0550 en 0553/98

Resolutie over de moordaanslagen in Colombia

Het Europees Parlement,

- gezien zijn eerde resoluties over Colombia,

- gezien de Verklaring van de Commissie voor de Rechten van de mens van de Verenigde Naties van 9 april 1998 over de onaanvaardbare straffeloosheid die in Colombia heerst,

- gezien de Verklaring ter bescherming van mensenrechtenactivisten die is goedgekeurd op de 54ste zitting van de Commissie voor de Rechten van de mens van de Verenigde Naties,

- gelet op de verklaring van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, de Verklaring van de voorzitter van de 54ste vergadering van de Mensenrechtencommissie in Genève, de verklaring van het kantoor van het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties in Colombia, de vele verklaringen van nationale en internationale organisaties en de massabetogingen in Bogotá,

A. diep geschokt door de brutale moord op Eduardo Umaña Mendoza, een uitnemend jurist en verdediger van de mensenrechten, op 18 april 1998 in Bogotá, 48 uur nadat María Arango Fonnegra was vermoord en erop wijzend dat met Eduardo Umaña, María Arango en Jesús María Valle Jaramillo de afgelopen twee maanden drie mensenrechtenstrijders zijn vermoord,

B. al evenzeer geschokt door het bloedbad dat op 4 mei 1998 in Punta Alvira is aangericht onder 21 personen en het uitmoorden de volgende dag van een boerengezin (vader, moeder en 9 kinderen) in de provincie Santander,

C. overwegende dat in het verleden de moorden op andere mensenrechtenactivisten steeds ongestraft zijn gebleven,

D. wetend dat er nieuwe lijsten in de maak zijn van Colombianen die met de dood bedreigd zijn waardoor er een algemeen klimaat van angst ontstaat dat de voorstanders van de vuile oorlog in de kaart speelt,

E. overwegende dat de overeenkomst tussen de Europese Unie en de landen van het Andespact een democratische clausule bevat,

1. veroordeelt met kracht de moord op Eduardo Umaña en de moordpartijen in Punta Alvira en Santander en betuigt zijn medeleven met de familieleden en vrienden van de slachtoffers;

2. verzoekt de buitengewone nationale veiligheidsraad van Colombia, die bijeen is gekomen na de moord op Eduardo Umaña, om zijn werkzaamheden niet af te ronden voordat de moordenaars zijn gevangen genomen en voor de rechter zijn gebracht;

3. verzoekt de Colombiaanse regering met spoed efficiënte en preventieve maatregelen te nemen ter bescherming en garantie van het optreden van mensenrechtenactivisten, leiders van de sociale beweging, vakbondsleiders, en de integriteit van boeren en politieke leiders;

4. verzoekt de Colombiaanse regering om de paramilitaire groeperingen en de verenigingen voor waakzaamheid en particuliere veiligheid, de vroegere "CONVIVIR" onmiddellijk te ontbinden;

5. verzoekt de Commissie om aan het Parlement verslag uit te brengen over de mensenrechtensituatie in Colombia en zich hierbij uit te spreken over de vraag of deze te verenigen is met de overeenkomst tussen de Europese Unie en de landen van het Andespact;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Colombiaanse regering en aan het kantoor van het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties.