Home

Ontwerp corrigenda van het oorspronkelijke voorstel (COM(2000) 441 definitief) voor een verordening van de Raad tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de lijst van textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden geïntegreerd in de GATT 1994 en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3285/94

Ontwerp corrigenda van het oorspronkelijke voorstel (COM(2000) 441 definitief) voor een verordening van de Raad tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de lijst van textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden geïntegreerd in de GATT 1994 en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3285/94

Ontwerp corrigenda van het oorspronkelijke voorstel (COM(2000) 441 definitief) voor een verordening van de Raad tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de lijst van textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden geïntegreerd in de GATT 1994 en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3285/94 /* SEC/2000/1649 def. - ACC 2000/0190 */


Ontwerpcorrigenda van het oorspronkelijke voorstel (COM(2000) 441 definitief) voor een verordening van de Raad tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de lijst van textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden geïntegreerd in de GATT 1994 en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3285/94

(door de Commissie ingediend)

Corrigenda van het oorspronkelijke voorstel (COM(2000) 441 definitief) voor een

verordening van de Raad

tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de lijst van textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden geïntegreerd in de GATT 1994 en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3285/94

Bladzijde 11, bijlage I:

Toevoegen

- 125 B Monofil, strippen, alsmede artikelen van dergelijke vorm (kunststro) en imitatiecatgut, van synthetische textielstoffen

- 127 B Monofil, strippen, alsmede artikelen van dergelijke vorm (kunststro) en imitatiecatgut, van kunstmatige textielstoffen

Bladzijde 12, bijlage I:

Toevoegen

- 146 C Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van jute of van andere bastvezels van post 5303

Toevoegen

Ex voorafgaand aan GN-codes 6405 20 en 9404 90

Bladzijde 13, bijlage II, groep II A:

Verwijderen

- 32 a) Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, met uitzondering van katoenen weefsel, bad- of frotteerstof en lint, en 'tufted' textielstoffen, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels waarvan fluweel van geribd katoen

Bladzijde 14, bijlage II, groep III A:

Verwijderen

- 36 a) Weefsels van kunstmatige stapelvezels, andere dan de voor buitenbanden bestemde van categorie 114 waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

- 37 a) Weefsels van kunstmatige stapelvezelswaarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

- 51 Katoen, gekaard of gekamd

Bladzijde 15, bijlage II, groep IV:

Verwijderen

- 122 Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden, van vlas, andere dan van brei- of haakwerk

Groep V:

Verwijderen

- 125 B Monofil, strippen, alsmede artikelen van dergelijke vorm (kunststro) en imitatiecatgut, van synthetische textielstoffen

- 127 B Monofil, strippen, alsmede artikelen van dergelijke vorm (kunststro) en imitatiecatgut, van kunstmatige textielstoffen

- 128 Grof haar, gekaard of gekamd

- 132 Papiergarens

- 146 C Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303

- 147 Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garens en rafelingen daaronder begrepen), andere dan niet gekamd en niet gekaard

- 154 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), niet gekamd en niet gekaard

Wol, niet gekaard en niet gekamd

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd

Afvalstoffen van wol, van fijn of grof dierlijk haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

Rafelingen van wol of van fijn of grof dierlijk haar

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen: werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas

Ramee en andere plantaardige textielvezels, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen: werk en afval van ramee, andere dan kokosvezel en abaca van post 5304

Katoen, niet gekaard en niet gekamd

Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

Hennep (Cannabis sativa), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen: werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep

Abaca (Manillahennep of Musa Textilis Nee), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen: werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van abaca

Jute en andere bastvezels, uitgezonderd vlas, hennep en ramee, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen: werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van jute en andere bastvezels

Andere plantaardige textielvezels, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen: werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van dergelijke vezels

Bladzijde 16, bijlage II, Overig:

Vervangen

- 163 Weefsels met gaasbinding en werken daarvan, gereed voor de verkoop in het klein

door

- 3005 90 Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bij voorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden, andere dan hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag

Bladzijde 20, bijlage III:

Toevoegen

- 122 Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden, van vlas, andere dan van brei- of haakwerk

Verwijderen

- 148 B Kokosgaren