Home

Voorstel voor een Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1078/2001 van de Raad van 31 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/96 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van getextureerd filamentgaren van polyester van oorsprong uit, onder andere, Thailand

Voorstel voor een Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1078/2001 van de Raad van 31 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/96 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van getextureerd filamentgaren van polyester van oorsprong uit, onder andere, Thailand

Voorstel voor een Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1078/2001 van de Raad van 31 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/96 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van getextureerd filamentgaren van polyester van oorsprong uit, onder andere, Thailand /* COM/2001/0586 def. */


Voorstel voor een RECTIFICATIE op Verordening (EG) nr. 1078/2001 van de Raad van 31 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/96 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van getextureerd filamentgaren van polyester van oorsprong uit, onder andere, Thailand

(door de Commissie ingediend)

De tekst in artikel 1 onder de tabel betreffende Indonesië, die als volgt luidt:

"de Indonesische onderneming PT Indo Rama Synthetics [...] (aanvullende TARIC-code 8885)",

dient te worden gelezen als:

"de Indonesische ondernemingen PT Indo Rama Synthetics en Polyfin Canggih [...] (aanvullende TARIC-code 8885)".