Home

Mededeling van de Commissie – Tweede bijwerking van de mededelingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken

Mededeling van de Commissie – Tweede bijwerking van de mededelingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken

Mededeling van de Commissie – Tweede bijwerking van de mededelingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken

Publicatieblad Nr. C 282 van 06/10/2001 blz. 0002 - 0002


Tweede bijwerking van de mededelingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken(1)

(2001/C 282/02)

Voor Spanje

Artikel 14 komt te luiden: "Artikel 14

Betekening of kennisgeving per post

Spanje aanvaardt de betekeningen en kennisgevingen door de officiële postdienst ('Servicio Oficial de Correos') met ontvangstbewijs. De vertaalvoorschriften van de artikelen 5 en 8 en de verordening moeten eveneens worden nageleefd.".

(1) PB C 151 van 22.5.2002, blz. 4; laatstelijk gewijzigd bij PB C 202 van 18.7.2001, blz. 10.