Home

Mededeling van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Europese Commissie (16 november 2000) (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Europese Commissie (16 november 2000) (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Europese Commissie (16 november 2000) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 087 van 17/03/2001 blz. 0015 - 0015


Mededeling van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Europese Commissie (16 november 2000)

(2001/C 87/07)

(Voor de EER relevante tekst)

In toepassing van artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens verstrekt de regering van de Bondsrepubliek Duitsland de Commissie de volgende informatie:

In overeenstemming met haar mededeling aan de Commissie (PB C 114 van 20.4.2000, blz. 5) inzake het opleggen van openbare dienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten tussen Erfurt en München overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes, heeft de regering van de Bondsrepubliek Duitsland besloten om op de volledig gecoördineerde luchthaven van München "slots" te reserveren voor de geregelde diensten op Erfurt, waarvoor overeenkomstig de communautaire wetgeving openbare dienstverplichtingen zijn opgelegd.

A. De reservering geldt voor de volgende "slots":

1. Aankomst op/Vertrek van München: 07.50/08.20, dagen 1-5;

2. Aankomst op/Vertrek van München: 13.20/15.30, dagen 1-4;

3. Aankomst op/Vertrek van München: 13.50/14.20, uitsluitend op dag 5;

4. Aankomst op/Vertrek van München: 18.45/19.05, dagen 1-4.

B. De reservering geldt voor de volgende periode:

Zij gaat in bij start van het luchtvaartseizoen winter 2000/2001 en loopt af op het einde van het luchtvaartseizoen zomer 2003.