Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 024 van 26/01/2002 blz. 0005 - 0005


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2002/C 24/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2, vermelde instantie zijn verleend, staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming: TraXion A/S Jernbanegade 7 DK - 6330 Padborg.

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming: Jernbanetilsynet, Vester Voldgade 123, 3., DK - 1552 Kopenhagen V.

3. Datum van het besluit: 31 augustus 2001.

Eerste verlening

>PIC FILE= "C_2002024NL.000502.TIF">

Opschorting [square ]

Intrekking [square ]

Wijziging [square ]

4. Nummer van de vergunning: j.nr. 5621.020/01-191.31.

5. Voorwaarden en verplichtingen: -

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging: -

7. Verdere opmerkingen: De goedgekeurde aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade in Denemarken en moet worden uitgebreid, indien de spoorwegonderneming besluit spoorvervoer buiten Denemarken uit te voeren.

8. Contactperson bij de verlenende instantie: (naam, telefoon- en faxnummer, alsmede e-mailadres)

Mevr. Vibeke Richter tel. (45) 33 95 43 34 fax (45) 33 14 18 50 e-mail: vir@jernbanetilsynet.dk