Home

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 070 van 19/03/2002 blz. 0023 - 0023


Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad(1) betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen(2)

(2002/C 70/06)

(Voor de EER relevante tekst)

DENEMARKEN

Verandering van de inhoud van de vergunning

Categorie A: Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan de criteria van artikel 5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.

(2) Gecommuniceerd aan de Europese Commissie vóór 31 oktober 2001.