Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 089 van 13/04/2002 blz. 0010 - 0011


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2002/C 89/08)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 27.2.2002

Lidstaat: Italië (regio Veneto)

Nummer van de steunmaatregel: N 599/A/01

Benaming: Steun voor het huisvesten van werknemers afkomstig uit landen buiten de Europese Unie

Doelstelling: Huisvesting van werknemers afkomstig uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

Rechtsgrond: Deliberazione della Giunta regionale n. 2801 del 3 agosto 1999 e altri progetti di deliberazione della Giunta regionale

Begrotingsmiddelen: 1934433,63 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Geraamd op minder dan 10000 EUR per onderneming

Looptijd: 36 maanden

Andere inlichtingen: Verplichting om een verslag over de toepassing van de regeling bij de Commissie in te dienen

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.3.2002

Lidstaat: Italië (Calabrië)

Nummer van de steunmaatregel: N 648/2000

Benaming: Regionale steunregeling voor grote ondernemingen (maatregelen in het kader van het Regionaal operationeel programma voor de periode 2000-2006)

Doelstelling: Regionale ontwikkeling

Rechtsgrond: - Legge regionale 10.12.2001, n. 36, articolo 8 recante disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione

- Progetto di regolamento della Giunta regionale relativo all'erogazione di aiuti di Stato alle grandi imprese a valere sulle misure del POR della regione Calabria 2000-2006

Begrotingsmiddelen: 400 miljoen EUR voor de gehele looptijd van het programma

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximale intensiteit: 48,35 % ESN

Looptijd: Tot eind 2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 20.12.2001

Lidstaat: Spanje (regio Extremadura)

Nummer van de steunmaatregel: N 698/01

Benaming: Programma voor staatssteun aan de filmindustrie en andere audiovisuele producties (Productie van films)

Doelstelling: Bevordering van de productie van films an andere audiovisuele werken

Rechtsgrond: "Decreto sobre ayudas a la producción cinematográfica y audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura"

Begrotingsmiddelen: Jaarlijks ongeveer 181000 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 50 % van de productiekosten

Looptijd: Tot december 2004

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 18.2.2002

Lidstaat: Nederland

Nummer van de steunmaatregel: N 831/01

Benaming: Wijziging Regionale Investeringsprojecten 2000 (PR 2000-2006)

Doelstelling: Regionale ontwikkeling

Rechtsgrond: Ministeriële uitvoeringsregeling ressorterende onder het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 (Staatscourant 2000, nr. 172)

Begrotingsmiddelen: Niet gewijzigd (het gemiddelde jaarlijks budget bedraagt 20,42 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Niet gewijzigd

Voor de geselecteerde gemeenten van:

- Groningen, Friesland en Drente en de gemeenten Steenwijk en Hardenberg: 20 % brutosubsidie-equivalent (BSE), met uitzondering van de gemeenten van NUTS 3 van Overig Groningen: 10 % nettosubsidie-equivalent (NSE). Kleine en middelgrote ondernemingen in Overig Groningen kunnen aanspraak maken op een verhoging met 10 % BSE

- Overijssel: 15 % BSE

- Midden-Limburg: 10 % NSE

- Zuid-Limburg: 15 % BSE

Looptijd: Niet gewijzigd (tot 31 december 2006)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids