Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 111 van 08/05/2002 blz. 0003 - 0003


Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling

(2002/C 111/03)

(Voor de EER relevante tekst)

De communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling(1) bepaalt in punt 9: "De Commissie zal de werking van de kaderregeling na vijf jaar opnieuw bezien. Daarnaast kan zij te allen tijde, in overleg met de lidstaten, besluiten om deze te wijzigen mocht dit wenselijk blijken om redenen die verband houden met het mededelingsbeleid of om rekening te houden met het beleid van de Gemeenschap op andere gebieden en met internationale verplichtingen".

Om over voldoende tijd te beschikken om deze herziening te voltooien, heeft de Commissie in februari 2001 besloten de huidige kaderregeling te blijven toepassen totdat nieuwe regels inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling worden bekendgemaakt, en uiterlijk tot en met 30 juni 2002; hiertoe heeft zij een mededeling gepubliceerd(2). In dat verband heeft de Commissie tevens eventuele belanghebbenden verzocht opmerkingen te maken over de vraagstukken die in het kader van deze herziening aan bod zouden moeten komen.

Na verder overleg en gelet op alle opmerkingen die zij heeft ontvangen, heeft de Commissie thans besloten de huidige communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling tot en met 31 december 2005 te blijven toepassen.

(1) PB C 45 van 17.2.1996, blz. 5. De kaderregeling is gewijzigd bij de mededeling van de Commissie met betrekking tot wijziging van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (PB C 48 van 13.2.1998, blz. 2).

(2) PB C 78 van 10.3.2001, blz. 24.