Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 209 van 03/09/2002 blz. 0082 - 0082


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2002/C 209/163)

(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2 vermelde instantie zijn verleend, staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming:

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH Seewiesenstraße 21 D - 88013 Friedrichshafen.

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming:

Ministerium für Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg, Postfach 10 34 39, D - 70029 Stuttgart.

3. Datum van het besluit:

16 mei 1995.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Nummer van de vergunning:

-

5. Voorwaarden en verplichtingen:

Voor het uitvoeren van: Personenvervoer. De vergunning is 15 jaar geldig.

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging:

-

7. Verdere opmerkingen:

-

8. Contactpersoon bij de verlenende instantie:

(naam, telefoon- en faxnummer, alsmede e-mailadres)

Frau Heiss-Kaiser tel. (49) 71 11 26 13 33 fax (49) 71 11 26 10 99 e-mail: gabriele.heiss-kaiser@uvm.bwt.de