Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 209 van 03/09/2002 blz. 0047 - 0047


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2002/C 209/93)

(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2 vermelde instantie zijn verleend, staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming:

Mitteldeutsche Bahnreinigung GmbH (BRG) Forum am Brühl Richard-Wagner Straße 3 D - 4109 Leipzig.

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming:

Eisenbahn-Bundesamt, Postfach 28 61, D - 53018 Bonn.

3. Datum van het besluit:

30 november 1998.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Nummer van de vergunning:

Rbnv EdB 8/98.

5. Voorwaarden en verplichtingen:

Voor het uitvoeren van: Personenvervoer en goederentransport. De vergunning is tot 31 december 2013 geldig.

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging:

-

7. Verdere opmerkingen:

-

8. Contactpersoon bij de verlenende instantie:

(naam, telefoon- en faxnummer, alsmede e-mailadres)

Herr Mass tel. (49) 22 89 82 61 34 fax (49) 22 89 82 69 134 e-mail: massm@eba.bund.de