Home

Rectificatie op de lijst van diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur die onderling door de lidstaten worden erkend (PB C 214 van 10.9.2002)

Rectificatie op de lijst van diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur die onderling door de lidstaten worden erkend (PB C 214 van 10.9.2002)

Rectificatie op de lijst van diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur die onderling door de lidstaten worden erkend

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 214 van 10 september 2002)

(2003/C 80/12)

Op bladzijde 11, ITALIA

in de kolom "Organisme dat het diploma afgeeft", voor diploma "Laurea in architettura" wordt "Università di Roma 'La Sapienza'" toegevoegd;

in de kolom "diploma", laatste lid:

- in plaats van: "Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 2002/2003"

- te lezen: "Soltanto per i diplomi che saranno rilasciati a partire dall'anno accademico 2002/2003".