Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2002/C 238/05)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 2.7.2002

Lidstaat: Oostenrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 105/02

Benaming: O & O-programma "Weens Innovatie-programma"

Doelstelling: Ondersteuning van O & O-projecten die in Wenen worden uitgevoerd

Rechtsgrond: Beschluss durch den Wiener Gemeinderat vom 14.12.2001

Begrotingsmiddelen: Tot 25 miljoen EUR voor drie jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Voor fundamenteel onderzoek: maximum 100 %; voor industrieel onderzoek: maximum 50 %; voor procommerciële ontwikkeling: maximum 25 %; plus verhoging indien van toepassing; inclusief verhoging bedraagt de totale steun niet meer dan 75 % voor industrieel onderzoek en 50 % voor precommerciële ontwikkeling

Looptijd: Tot 31 mei 2005

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 31.5.2002

Lidstaat: Spanje (Catalonië)

Nummer van de steunmaatregel: N 106/02

Benaming: Verlenging van steunmaatregel N 670/98 (subsidies voor de verwijdering van afvalstoffen uit afvalwater - Catalonië)

Doelstelling: Milieubescherming

Rechtsgrond: Resolución de la Agencia Catalana del Agua de convocatoria de ayudas para actuaciones relativas a la reducción de aguas residuales y/o su carga contaminante

Begrotingsmiddelen: 6 miljoen EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: - 30 % bruto (40 % bruto voor het MKB)

- in de steungebieden, 20 % verhoogd met 10 % bruto voor het MKB

Looptijd: 2002-2006

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 3.7.2002

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 117/A/01

Benaming: Wijziging van de Ademe-steunregeling voor het beheer van duurzame energiebronnen

Doelstelling: Bevordering van het gebruik van duurzame energiebronnen

Rechtsgrond: Délibérations du conseil d'administration de l'Ademe du 20 décembre 2000 et du 16 novembre 2001

Begrotingsmiddelen: Onveranderd (ongeveer 50 miljoen EUR per jaar)

Steunintensiteit of steunbedrag: 15 % à 75 % van de subsidiabele kosten naar gelang van de voorzieningen en de regio's

Looptijd: Onveranderd (10 jaar), behalve voor de opleidingssteun (tot 30 juni 2007)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 26.6.2002

Lidstaat: Italië (regio Basilicata)

Nummer van de steunmaatregel: N 125/02

Benaming: Steun voor onderzoek en ontwikkeling

Doelstelling: Onderzoek en ontwikkeling

Rechtsgrond: Disegno di legge della regione Basilicata "Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione"

Begrotingsmiddelen: 11600000 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Veranderlijk naar gelang van de onderzoeksfase en de begunstigde

Looptijd: Tot 31 december 2006

Andere inlichtingen: Bij de Commissie in te dienen jaarlijks verslag over de uitvoering van de regeling

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 9.4.2002

Lidstaat: Spanje

Nummer van de steunmaatregel: N 142/02

Benaming: Steunregeling voor de filmproductie en daarmee verband houdende activiteiten

Doelstelling: Bevorderen van de schepping en productie van films en aldus bijdragen tot de instandhouding van de culturele diversiteit

Rechtsgrond: - Ley 15/2001, de 9 de julio, de Fomento y Promoción de la Cinematografía y del Sector Audiovisual

- Decreto regulador de las medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción

Begrotingsmiddelen: 41,5 miljoen EUR (per jaar)

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 50 % van de productiekosten. Hogere intensiteiten zijn toegestaan voor moeilijke en low budget films

Looptijd: Tot december 2004

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 17.7.2002

Lidstaat: Nederland

Nummer van de steunmaatregel: N 157/02

Benaming: Vrijstelling heffing oppervlaktewateren

Doelstelling: Het optimale gebruik garanderen van de waterzuiveringsinstallaties van de waterschappen

Rechtsgrond: Artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

Begrotingsmiddelen: 23 miljoen EUR in 2002

Steunintensiteit of steunbedrag: 50 %

Looptijd: Tien jaar

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.6.2002

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 158/02

Benaming: Eerste fase van het grote fotovoltaïsche demonstratieprogramma

Doelstelling: Bevordering van elektriciteitsopwekking door fotovoltaïsche installaties met de bedoeling op langere termijn te voldoen aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van schone elektriciteitsvoorziening

Rechtsgrond: Section 5 of the Science and Technology Act (1965)

Begrotingsmiddelen: 20 miljoen GBP (circa 32 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 40 % + verhoging voor kleine en middelgrote ondernemingen in steungebieden

Looptijd: Drie jaar tot april 2005

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 2.7.2002

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 209/02

Benaming: Investeringssubsidies voor duurzame technologieën

Doelstelling: Bevordering van investeringen in duurdere langetermijntechnologieën voor duurzame energie, om op lange termijn beter te voorzien in de behoeften van het Verenigd Koninkrijk aan schone stroom

Rechtsgrond: The Science and Technology Act (1965)

Begrotingsmiddelen: 140 miljoen GBP (ongeveer 225 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 40 %, verhoogd met 10 % voor kleine en middelgrote ondernemingen

Looptijd: Acht jaar, tot december 2010

Andere inlichtingen: Jaarlijs verslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.7.2002

Lidstaat: Ierland

Nummer van de steunmaatregel: N 270/02

Benaming: Verlenging regeling stadsvernieuwing (ex N 563/98)

Doelstelling: Bevordering van regionale ontwikkeling

Rechtsgrond: Finance Act 2002, Urban Renewal Act 1998

Begrotingsmiddelen: 35 miljoen EUR in 2003, 36 miljoen EUR in 2004

Steunintensiteit of steunbedrag: In overeenstemming met de regionale steunkaart 2000-2006

Looptijd: 1 januari 2003 tot 31 december 2004

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 21.6.2002

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 37/02

Benaming: Wijziging van de steunregeling "Air-Sources fixe"

Doelstelling: Bestrijding van de luchtverontreiniging

Rechtsgrond: Délibération du conseil d'administration de l'Ademe du 16 novembre 2001

Begrotingsmiddelen: Circa 25 miljoen EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 30 % van de subsidiabele kosten, verhoogd met 10 % voor het midden- en kleinbedrijf, met 10 % in de regio's van artikel 87, lid 3, onder a), en met 5 % in de regio's van artikel 87, lid 3, onder c)

Beperkt tot 40 % in de landbouwsector, behalve vooor de probleemgebieden in de zin van de verordening inzake plattelandsontwikkling

Looptijd: Tien jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 6.6.2002

Lidstaat: Portugal (alle regio's)

Nummer van de steunmaatregel: N 60/02

Benaming: Steunregeling voor de oprichting van onderzoek- en technologische ontwikkelingsgroepen in ondernemingen (O & O-teams)

Doelstelling: Onderzoek en technologische ontwikkeling (alle sectoren)

Rechtsgrond: Portaria conjunta

Begrotingsmiddelen: 10 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Afhankelijk van het type van begunstigde onderneming, de regio en het feit of er bij het project sprake is van werkelijke samenwerking tussen openbare onderzoekinstellingen en ondernemingen; de brutosteunintensiteit bedraagt maximaal 50 %; het individuele steunbedrag bedraagt maximaal 200000 EUR

Looptijd: Tot eind 2006

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag over de uitvoering van de regeling

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 26.6.2002

Lidstaat: Duitsland (Saksen)

Nummer van de steunmaatregel: N 655/A/01

Benaming: Bevordering van de bestrijding van de verontreiniging en de bescherming van het klimaat

Doelstelling: Milieubescherming

Rechtsgrond: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben des Immissions- und Klimaschutzes einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energien

Begrotingsmiddelen: 17789530 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 40 % à 50 % van de extra kosten

Looptijd: Tot 31 december 2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.3.2002

Lidstaat: Spanje (alle regio's)

Nummer van de steunmaatregel: N 771/01

Benaming: Steunregeling voor O & O-activiteiten van ontwikkelaars van wetenschaps- en technologieparken (scientific and technological parks)

Doelstelling: Onderzoek en technologische ontwikkeling (alle sectoren)

Rechtsgrond: Orden ministerial de 6 de noviembre de 2001

Begrotingsmiddelen: 24 miljoen EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Veranderlijk volgens het projecttype, de begunstigde onderneming en het referentiepercentage; momenteel bedraagt de maximale brutosteunintensiteit 27,4 %

Looptijd: Onbepaald (minimaal drie jaar, maar de looptijd hangt af van het aantal aanvragen per jaar; heraanmelding wanneer nieuwe richtsnoeren worden vastgesteld)

Andere inlichtingen: Jaarlijks uitvoeringsverslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 17.7.2002

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 804/01

Benaming: Verlaagd accijnstarief voor biodiesel

Rechtsgrond: The Hydrocarbon Oil Duties Act 1979

Looptijd: Tot 31 maart 2007

Andere inlichtingen: De Britse regering heeft zich ertoe verbonden de productiekosten ieder jaar te controleren en de regeling dienovereenkomstig te wijzigen in geval van overcompensatie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 2.7.2002

Lidstaat: Denemarken

Nummer van de steunmaatregel: N 841/A/2000

Benaming: Technische wijzigingen in de energiebelastingregeling

Doelstelling: Aanpassing van de bestaande regeling, zowel administratief als technisch, zodat zij beter aan het doel beantwoordt

Rechtsgrond: Lov nr. 963 af 20. december 1999. Lov am ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af visse mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Begrotingsmiddelen: 12 miljoen DKK per jaar (ongeveer 1,6 miljoen EUR)

Andere inlichtingen: De maatregel is geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.6.2002

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 843/01

Benaming: Meyer Werft Papenburg. Verlenging met drie jaar van de leveringstermijn voor een schip

Doelstelling: Scheepsbouw

Rechtsgrond: Wettbewerbshiflegesetz

Steunintensiteit of steunbedrag: 7 % van de contractwaarde van het schip

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 27.2.2002

Lidstaat: Oostenrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 861/01

Benaming: Verkoop van aandelen van het Openbare energiebedrijf

Doelstelling: Energie

Begrotingsmiddelen: 6010000000 ATS 436763733,36 EUR)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.6.2002

Lidstaat: Spanje (Baskenland)

Nummer van de steunmaatregel: N 88/02

Benaming: Steun voor Papelera Guipuzkoana de Zikúñaga

Doelstelling: Regionale investering (papierproductie)

Rechtsgrond: ad hoc

Begrotingsmiddelen: Subsidie van 4243145 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 4,83 % netto

Looptijd: 2000-2002

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 2.7.2002

Lidstaat: Italië (Sardinië)

Nummer van de steunmaatregel: NN 8/02

Benaming: Herstructureringssteun voor het MKB

Doelstelling: Herstructurering van kleine en middelgrote ondernemingen in moeilijkheden

Rechtsgrond: Legge regionale n. 66/76 e sue direttive d'attuazione

Begrotingsmiddelen: 50000000 EUR (in totaal)

Looptijd: Tot 31 december 2004

Andere inlichtingen: Bij de Commissie in te dienen jaarlijks verslag over de toepassing van de regeling

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids