Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Publicatieblad Nr. C 301 van 05/12/2002 blz. 0006 - 0006


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2002/C 301/05)

Datum waarop het besluit is genomen: 6.11.2002

Lidstaat: Nederland

Nummer van de steunmaatregel: N 129/02

Benaming: Wijziging van bepaalde maatregelen van het Productschap Tuinbouw in de fruitsector

Doelstelling: Verkoopbevordering, onderzoek en milieubescherming in de fruitsector

Rechtsgrond: Verordening PT van 14 november 2000, Bijzondere heffing fruit en champignons 2001 en Verordening PT van 27 november 2001, Bijzondere heffing fruit en champignons 2002

Begrotingsmiddelen: Maximaal 1500000 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 100 %

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_ aids

Datum waarop het besluit is genomen: 6.11.2002

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 647/02

Benaming: Aanpassing van de kaderregeling "Sonderprogramm Hochwasser" in der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Doelstelling: Steun voor landbouwbedrijven die in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de overstromingen van 2002

Rechtsgrond: Sonderprogramm "Hochwasser" in der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Begrotingsmiddelen: 2002: 30 miljoen EUR; 2003: 520 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Variabel

Looptijd: 2002 tot en met 2003

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_ aids