Home

Aankondiging van een consultatie inzake mogelijke wetgeving betreffende het opnemen van technologie ter afschrikking van namaak in producten voor het verwerken van digitale beelden

Aankondiging van een consultatie inzake mogelijke wetgeving betreffende het opnemen van technologie ter afschrikking van namaak in producten voor het verwerken van digitale beelden

Aankondiging van een consultatie inzake mogelijke wetgeving betreffende het opnemen van technologie ter afschrikking van namaak in producten voor het verwerken van digitale beelden

Publicatieblad Nr. C 255 van 24/10/2003 blz. 0008 - 0008


Aankondiging van een consultatie inzake mogelijke wetgeving betreffende het opnemen van technologie ter afschrikking van namaak in producten voor het verwerken van digitale beelden

(2003/C 255/13)

In het kader van de bescherming van eurobankbiljetten tegen namaak nodigt de Europese Centrale Bank (ECB) in de Europese Unie (EU) gevestigde producenten en importeurs of distributeurs van producten voor het verwerken van digitale beelden (hierna "de industrie") uit tot het maken van opmerkingen in verband met het verzoek van de ECB aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen om het initiatief te nemen tot wetgeving waarbij het opnemen van technologie ter afschrikking van namaak in dergelijke producten verplicht wordt gesteld. Dergelijke wetgeving zou van toepassing zijn op in de EU geproduceerde, geïmporteerde of gedistribueerde producten. Individuen, organisaties of groepen van organisaties kunnen opmerkingen indienen.

Afschrikking van namaak

De ECB heeft, samen met een aantal belangrijke uitgevende instanties van bankbiljetten, de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) gevormd teneinde het hoofd te bieden aan de bedreiging die het toenemende gebruik van personal computers, inkjet printers, scanners, digitale imaging apparaten en andere producten ter verwerking van digitale beelden vormt voor bankbiljetten. De CBCDG, die werd opgericht door de gouverneurs van de centrale banken van de G-10, streeft ernaar de industrie te betrekken bij de ontwikkeling en invoering van technologieën die de digitale reproductie van beelden van bankbiljetten onmogelijk maken. Ter bevordering van dit doel zijn de ECB en de overige centrale banken van de CBCDG begonnen de industrie om steun te vragen voor het opnemen van technologieën ter afschrikking van namaak in software en hardware producten.

De initiatieven

De CBCDG heeft technologie ter afschrikking van namaak ontwikkeld, die momenteel gratis beschikbaar is voor gebruik door fabrikanten van apparatuur en software. Een aantal internationale ondernemingen is reeds op vrijwillige basis begonnen deze technologie in hun producten op te nemen. Gezien de omvang van dit marktsegment, wordt het echter niet als een werkbare optie beschouwd om met alle ondernemingen afzonderlijke overeenkomsten af te sluiten.

Bijgevolg wordt de mogelijkheid overwogen om passende communautaire wetgeving vast te stellen. Dergelijke wetgeving zou de verplichting opleggen om technologie ter afschrikking van namaak op te nemen in alle binnen de EU geproduceerde, geïmporteerde of verkochte apparatuur, software of andere producten waarmee beelden kunnen worden vastgelegd, of waarmee beelden kunnen worden overgebracht naar, c.q. uit computersystemen, of waarmee digitale beelden kunnen worden bewerkt of gemaakt ten behoeve van de vervaardiging van vervalsingen.

Individuen, organisaties of groepen van organisaties die door dergelijke wetgeving zouden kunnen worden getroffen, worden uitgenodigd opmerkingen in te dienen over het mogelijke effect van dergelijke wetgeving op het volgende:

1. producten

2. kosten

3. concurrentiepositie zowel in als buiten de EU;

4. marktaandeel;

5. toekomstige bedrijfsontwikkelingen.

Alle betrokken partijen worden uitgenodigd opmerkingen in het Engels of in de relevante communautaire taal in te dienen, uiterlijk op 19 december 2003 hetzij per e-mail naar cac@ecb.int of per aangetekende brief naar: Counterfeit Analysis Centre European Central Bank Kaiserstraße 29 D - 60311 Frankfurt am Main

Afhankelijk van het niveau en de aard van de respons kunnen inlichtingenseminars worden gehouden.

De ECB kan ingediende opmerkingen publiceren, met uitzondering van gedeelten die door de indiener als vertrouwelijk zijn aangeduid, en ze gebruiken in het kader van voornoemde seminars of in besprekingen met de wetgever van de Gemeenschap.

Zie voor verdere informatie betreffende de strijd tegen namaak van de euro:

http://www.europa.eu.int/comm/ anti_fraud/pages_euro/index_en.html

of

http://www.euro.ecb.int