Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 028 van 06/02/2003 blz. 0014 - 0014


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2003/C 28/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. Wanneer de verlenende instantie een vergunning opschort, intrekt of wijzigt, stelt de betrokken lidstaat de Commissie daar onmiddellijk van op de hoogte. De Commissie stelt de andere lidstaten zo spoedig mogelijk op de hoogte. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2. vermelde instantie zijn verleend staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming Ferrovia Alifana e Benevento Napoli Srl Via D. Bosco I - 80141 Napoli.

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio di Vigilanza sulle ferrovie.

3. Datum van het besluit 13 december 2002.

Eerste verlening

>PIC FILE= "C_2003028NL.001402.TIF">

Opschorting [square ]

Intrekking [square ]

Wijziging [square ]

4. Nummer van de vergunning 28.

5. Voorwaarden en verplichtingen -

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging -

7. Verdere opmerkingen -

8. Contactpersoon bij de verlenende instantie (naam, telefoon- en faxnummer, alsmede e-mailadres)

Dott. Ing. Enzo Celli Tel. (39-06) 41 58 35 71 Fax (39-06) 41 58 35 14 E-mail: vig4@trasportinavigazione.it