Home

Lijst van de erkende producentenorganisaties in de visserij- en aquacultuursector

Lijst van de erkende producentenorganisaties in de visserij- en aquacultuursector

Lijst van de erkende producentenorganisaties in de visserij- en aquacultuursector

Publicatieblad Nr. C 065 van 19/03/2003 blz. 0005 - 0020


Lijst van de erkende producentenorganisaties in de visserij- en aquacultuursector

(2003/C 65/03)

Deze publicatie is in overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22) (Situatie op 1.1.2003)

Opmerking:

De voetnoten bevinden zich op bladzijde 20.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(A) Acuicultura

Akvakultur

Aquakultur

Ydatokalliérgeia

Aquaculture

Vesiviljely

Aquaculture

Acquacoltura

Aquacultuur

Aquicultura

Vattenbruk

(C) Pesca costera

Kystfiskeri

Küstenfischerei

Paráktia alieía

Coastal fishing

Rannikkoklastus

Pêche côtière

Pesca costiera

Kustvisserij

Pesca costeira

Kustfiske

(D) Pesca en alta mar

Fjernfiskeri

Fernfischerei

Alieía sto pélagow

Deep-sea fishing

Rannikon edustalla harjoitettava kalastus

Pêche au large

Pesca al largo

Zeevisserij

Pesca do largo

Fiske på öppna havet

(H) Pesca de altura

Højsøfiskeri

Hochseefischerei

Alieía sthn anoiktή θάλασσα

High-sea fishing

Avomerikalastus

Pêche hauturiére

Pesca d'altura

Visserij op de volle zee

Pesca do alto

Djuphavsfiske

(L) Pequeña pesca local

Lokalt fiskeri af mindre omfang

Lokale Küstenfischerei

Topikή αλιεία περιορισμένης κλίμακας

Local small-scale fishing

Lähivesikalastus

Petite pêche locale

Piccola pesca locale

Kleinschalige kustvisserij

Pequena pesca local

Småskaligt lokalt fiske

(O) Otro tipo de pesca

Andet fiskeri

Sonstige

Alloy τύπου αλιεία

Other types of fishing

Muu kalastus

Autre pêche

Altri tipi di pesca

Andere visserijtypes

Outra pesca

Annat fiske