Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 075 van 27/03/2003 blz. 0002 - 0002


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2003/C 75/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 6.12.2002

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 436/02

Benaming: Richtsnoer voor de bevordering van bedrijfsinnovatie in Sleeswijk-Holstein

Doelstelling: Bevordering van onderzoek- en ontwikkelingsprojecten

Rechtsgrond: Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein vom 29. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 381)

Begrotingsmiddelen: 26,3 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Overeenkomstig de "Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling"

Looptijd: 31.12.2007

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 21.1.2003

Lidstaat: Zweden (Provincie Jönköping)

Nummer van de steunmaatregel: N 486/02

Benaming: Bouw van een conferentiecentrum (Gemeente Gotland)

Doelstelling: Bouw van een conferentiecentrum

Rechtsgrond: Ad hoc

Andere inlichtingen: Geen bezwaar maken, daar de maatregel geen staatssteun omvat in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 13.11.2002

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 487/02

Benaming: Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K. (NMH), aanmelding sociale bijdragen van de vrijstaat Beieren, Duitsland

Doelstelling: Sociale maatregel voor ex-werknemers van Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K. en Rohrenwerke Neue Maxhütte GmbH i. K. (Staalproducten)

Rechtsgrond: Ad hoc

Steunintensiteit of steunbedrag: 28,324 miljoen EUR

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 21.1.2003

Lidstaat: Zweden

Nummer van de steunmaatregel: N 512/02

Benaming: Steun voor proefprojecten op het gebied van bio-motorbrandstoffen

Rechtsgrond: Lagen om skatt på energi (1994:1776)

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 150 miljoen SEK (16,5 miljoen EUR) per jaar

Looptijd: Maximaal 5 jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 28.11.2001

Lidstaat: Luxemburg

Nummer van de steunmaatregel: NN 140/01

Benaming: Overheidsgarantie voor de luchtvaartmaatschappijen

Doelstelling: Invoering ten behoeve van de in Luxemburg gevestigde luchtvaartmaatschappijen van een verzekeringsdekking die gelijkaardig is aan die van vóór 11 september 2001 en die betrekking heeft op risico's in verband met oorlog en terroristische acties

Rechtsgrond: Règlement grand-ducal du 24 septembre 2001

Begrotingsmiddelen: Overheidsgarantie

Looptijd: Maximaal één maand

Andere inlichtingen: Stelsel niet verlengd na de eerste 30 dagen

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids