Home

Bekendmaking van door Eurostat in 2002 toegekende subsidies

Bekendmaking van door Eurostat in 2002 toegekende subsidies

Bekendmaking van door Eurostat in 2002 toegekende subsidies

Publicatieblad Nr. C 075 van 27/03/2003 blz. 0010 - 0010


Bekendmaking van door Eurostat in 2002 toegekende subsidies

(2003/C 75/10)

Overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Financieel Reglement en overeenkomstig artikel 169 van de uitvoeringvoorschriften ervan wordt het publiek hierbij ingelicht over de acties waaraan Eurostat in 2002 een subsidie heeft toegekend.

De volledige lijst van deze acties is op de website van de Europese Unie (http://europa.eu.int) toegankelijk via "Instellingen", "Commissie", "Statistieken", "Eurostat activities", "Call for tenders and grants". Daarna klikt u op "Ex post publicity 2002 grants" om het bestand te openen.

De lijst vermeldt het referentienummer, de betrokken eenheid, de naam en het land van de begunstigden, de titel van de actie, het toegekende bedrag en het medefinancieringspercentage voor de actie.

Voor al deze acties is vooraf een aankondiging gepubliceerd, behalve voor een aantal gemotiveerde ad-hocsubsidies ("spontaneous grants"), die apart zijn vermeld.