Home

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. C 100 van 26/04/2003 blz. 0017 - 0019


Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2003/C 100/06)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2081/92. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking worden ingediend. De bekendmaking houdt verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD

REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB ( ) - BGA (X)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: IG/16/97

1. Bevoegde dienst van de lidstaat Naam: Ministère de l'agriculture et de la pêche - Direction des politiques économique et internationale

Bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique

Adres: 3, rue Barbet-de-Jouy, F-75349 Paris 07 SP

Tel. (33-149) 55 81 01

Fax (33-149) 55 57 85

2. Aanvragende groepering 2.1. Naam: Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord (UIFP)

2.2. Adres: Mairie de Vergt - F-24380 Vergt

2.3. Samenstelling: Producenten (X) Anderen = expediteurs (X).

3. Productcategorie: Hoofdstuk 8: Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen (bijlage II bij het Verdrag van Rome).

4. Overzicht van het productdossier

(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1. Naam: Fraise du Périgord

4.2. Beschrijving: De naam "Fraise du Périgord" verwijst naar een product dat wordt verkregen in het hele geografische gebied.

De "Fraises du Périgord" zijn hele aardbeien van de volle grond van klasse Extra of I. De rassen ervan worden door de Union interprofessionnelle de la Fraise du Périgord geselecteerd op grond van hun agronomische en smaakeigenschappen.

Bovendien moeten zij voldoen aan bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve eisen op het gebied van suikergehalte, kleur, stevigheid, grootte, glans, vorm en presentatie. Elke verzonden partij wordt op al deze punten gecontroleerd.

De aardbeien worden verkocht in bakjes van 500 g en 250 g onder de gemeenschappelijke benaming "Fraise du Périgord".

4.3. Geografisch gebied: Het geografische gebied omvat 32 kantons in het departement Dordogne (Beaumont, Belvès, Bergerac, Bergerac 2, Carlux, Domme, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Bugue, Le Buisson de Cadouin, Montpazier, Montagrier, Montignac, Montpon-Menesterol, Mussidan, Neuvic, Périgueux, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Ribérac, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Cyprien, Saint-Pierre de Chignac, Sainte-Alvère, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Cadena, Thenon, Vergt, Villamblard, Villefranche du Périgord), de 51 gemeenten in Dordogne die aan die kantons grenzen (Agonac, Antonne-et-Trigonant, La Bachellerie, Bertric-Burée, Biras, Bourdeilles, Bourg-des-Maisons, Bussac, La Cassagne, Cercles, Le Change, Chavagnac, Chourgnac, Coly, Condat-sur-Vézère, Cornille, Coulaures, Coutures, Cubjac, La Dornac, Escoire, Gardonne, La Gonterie-Boulouneix, Granges-d'Ans, Hautefort, Lamonzie-Saint-Martin, Le Lardin-Saint-Lazare, Leguillac-de-Cercles, Lisle, Lusignac, Mayac, Monbazillac, Moulin Neuf, Port-Sainte-Foy-et Ponchapt, Ribagnac, Sadillac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Géraud-de-Corps, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Martin-de-Gurçon, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Paul-Lizonne, Saint-Rabier, Saint-Rémy, Sainte-Eulalie-D'Ans, Savignac-les-Églises, Sencenas-Puy-de-Fourche, Temple-Laguyon, Tourtoirac) en negen gemeenten in het departement Lot (Anglars Nozac, Fajoles, Gourdon, Leobard, Masclat, Milhac, Peyrignac, Rouffilhac en St-Cirq-Madelon).

Het geografische productiegebied bevindt zich dus in het hart van de Périgord, de zogenoemde "Périgord central", een homogeen gebied dat wordt gekenmerkt door een kalkbodem die met een klei- en kiezelhoudende laag is bedekt, en door een gematigd en bestendig klimaat.

4.4. Bewijs van oorsprong: - De geselecteerde aardbeientelers worden opgenomen in een lijst die wordt bijgehouden door de afzetorganisatie.

- De voor de aardbeienteelt gebruikte percelen binnen het geografische gebied worden geïnventariseerd en geïdentificeerd door middel van hun kadastrale nummer.

- De aardbeien worden verpakt in bakjes van 500 g of 250 g waarop het individuele identificatienummer van de teler is aangebracht, zodat de herkomst van elk bakje kan worden nagegaan totdat het de consument heeft bereikt. Bovendien wordt het deksel of de folie van de bakjes voorzien van een overzicht van de gecertificeerde kenmerken en de vermelding "Fraise du Périgord".

- Voorts wordt elke pallet geïdentificeerd door middel van een blad waarop het ras, het aantal colli, de geadresseerde en de transporteur zijn vermeld. Elke verzonden partij gaat van een soortgelijk informatieblad vergezeld. Ten slotte worden voor elke bestelling begeleidende documenten opgemaakt.

4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De specificiteit van de teelt van de Fraise du Périgord heeft met name te maken met het feit dat deze plaatsvindt in gebieden met wijngaarden en kastanjebomen. Het product wordt als volgt verkregen:

- De percelen worden geselecteerd en geïnventariseerd op basis van hun geografische ligging, de teelten die er in het verleden op zijn beoefend en de bodem- en klimaatgesteldheid.

- Vóór elke aanplant vindt een oordeelkundige bemesting plaats.

- De rassen worden door de UIFP geselecteerd op grond van hun smaakeigenschappen.

- Er wordt uitsluitend gecertificeerd plantgoed gebruikt en de dichtheid bedraagt ten hoogste zes planten per vierkante meter.

- Bij de irrigatie en de gewasbescherming wordt op oordeelkundige wijze te werk gegaan. Er worden door de UIFP aanbevolen producten gebruikt.

- De aardbeien worden rijp geplukt en dit moet onder beschutting gebeuren vanaf het begin van de oogst tot half juni en in de periode van half september tot eind oktober; het suikergehalte bedraagt minimaal 6° tot 7,5°, naar gelang van het ras en de periode.

- De vruchten worden bij de oogst geselecteerd.

- Aan elke partij wordt bij aankomst in het pakstation een cijfer toegekend volgens een beoordelingsschema: een 9 is het minimum om gebruik te mogen maken van de benaming "fraise du Périgord".

- Zodra de aardbeien zijn aangekomen, worden zij systematisch in een koelruimte geplaatst.

- De aardbeien worden verpakt in bakjes waarvan de binnenkant met zacht materiaal is bekleed.

- De aardbeien worden verpakt en opgeslagen in een ruimte waarin de temperatuur ten hoogste 12 °C bedraagt.

- De aardbeien worden binnen 48 uur na de ontvangst ervan verzonden in koelwagens (bij een temperatuur tussen 6 en 12 °C).

4.6. Verband: 1. Bijzondere eigenschappen van het product: De specifieke kenmerken van de aardbeien uit Périgord houden verband met de bodem- en klimaatgesteldheid van de percelen: een kalkbodem die met een klei- en kiezelhoudende laag is bedekt, een heuvelachtig en zelfs geaccidenteerd terrein en het feit dat de streek vrijwel onafgebroken bebost is geweest. Van deze eigenschappen wordt een zeer goed gebruik gemaakt dankzij de kennis van de telers en vooral doordat teeltmethoden zijn ontwikkeld waarmee kan worden geprofiteerd van de na de ontbossing achtergebleven humus.

Ook het klimaat speelt een rol. Doordat het geen grote schommelingen kent, maakt het een gelijkmatige groei en rijping van de aardbeien mogelijk.

De kwaliteiten van de aardbeien uit de Périgord houden bovendien verband met de selectie van rassen die aan drie eisen voldoen: zij zijn goed aan de plaatselijke omstandigheden in de Périgord aangepast, de smaak is voortreffelijk en de vruchten zien er goed uit.

2. De vroegere en huidige faam van de aardbeien: In 1895 is met de aardbeienteelt in de Périgord begonnen. Aanvankelijk werden tussen de rijen wijnstokken aardbeien geproduceerd die werden verkocht op de plaatselijke markten. De aardbeienteelt heeft zich na de tweede wereldoorlog sterk ontwikkeld. Geleidelijk is van een kleinschalige productie overgeschakeld op een massaproductie, vooral als gevolg van de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie van de sector. De aardbeien uit de Périgord worden op alle Franse markten gevraagd en gewaardeerd wegens hun reputatie en kwaliteit.

Deze aardbeien hebben het aan hun historische bekendheid en hun huidige faam te danken dat zij zijn opgenomen in de inventaris van het Franse culinaire erfgoed.

4.7. Controlestructuur Naam: SGS ICS (Direction "Certification de produits et de services"), met Qualicert als certificeringsmerk

Adres: 191, Avenue Aristide Briand, F-94237 Cachan Cedex

Erkenningsnummer van Cofrac voor de certificering van landbouwproducten en levensmiddelen volgens de norm EN 45011: 7-019/98.

4.8. Etikettering: De producten worden verkocht onder de benaming "Fraise du Périgord", met de vermelding "Certifié" en het volgende overzicht van de gecertificeerde kenmerken:

Produites en Périgord (geteeld in Périgord)

Cueillies à maturité optimale (geplukt bij optimale rijpheid)

Variétés sélectionnées (geselecteerde rassen)

Traçabilité garantie du producteur au consommateur (traceerbaarheid van teler tot consument gegarandeerd).

4.9. Nationale eisen: Geen.

EG-nummer: FR/00133/2001.02.23.

Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 19 december 2002.