Home

Benoeming van de leden van de deskundigenkamer van de Groep ondernemingenbeleid

Benoeming van de leden van de deskundigenkamer van de Groep ondernemingenbeleid

Benoeming van de leden van de deskundigenkamer van de Groep ondernemingenbeleid

Publicatieblad Nr. C 131 van 05/06/2003 blz. 0007 - 0007


Benoeming van de leden van de deskundigenkamer van de Groep ondernemingenbeleid

(2003/C 131/09)

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 3 van Besluit 2000/690/EG van de Commissie van 8 november 2000 tot oprichting van een Groep ondernemingenbeleid(1) benoemt de Commissie de hierna genoemde personen voor een periode van twee jaar vanaf 1 juni 2003 tot lid van de deskundigenkamer van de Groep ondernemingenbeleid.

Slawomir ADAMCZYK

Louis APAP-BOLOGNA

Edwige AVICE

Francesco BELLOTTI

Henryka BOCHNIARZ

Juan CANALS OLIVA

Manuel CARVALHO DA SILVA

Jesús CATANIA COBO

Josef CÍLEK

Martine CLÉMENT

Dimitri DANILATOS

Jean-Claude DETILLEUX

Ladislav DOBRODENKA

Elisabeth FELDER

Norbert FRIOB

Luigi GASPAROLLO

Bengt HALSE

George HERSBACH

Jürgen HINZ

Jean-François HOFFELT

Arndt Günter KIRCHHOFF

Wolf KLINZ

Péter KÖVES

Emma MARCEGAGLIA

Marialina MARCUCCI

Jörg MITTELSTEN SCHEID

Gordon MURRAY

Uldis OSIS

Colin PERRY

Gina QUIN

Vassilis ROLOGIS

Pekka SAIRANEN

Albertino SANTANA

Salvador SANTOS CAMPANO

Barbara SCHENK

Brane SEMOLIC

Richard SIMMONS

François SOULAGE

Piet STEEL

Yiannis TAVOULARIS

Leelo UMBSAAR

Gediminas VAITLEKUNAS

Betty VAN ARENTHALS

William David WALBURN

Wanda WOLNY

(1) PB L 285 van 10.11.2000, blz. 24.