Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Publicatieblad Nr. C 157 van 05/07/2003 blz. 0002 - 0003


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2003/C 157/02)

Datum waarop het besluit is genomen: 4.6.2003

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 4/03

Benaming: Steun aan de organisaties van producenten van parfumplanten, aromatische planten en geneeskrachtige planten voor technische bijstand en investeringen

Doelstelling: De producentenorganisaties stimuleren tot het voortzetten van hun inspanningen om het aanbod af te stemmen op de vraag, door middel van steun voor investeringen, voor de ontwikkeling van kwaliteitsproducten en voor maatregelen op het gebied van technische bijstand

Begrotingsmiddelen: 300000 EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Investeringssteun: 40 % van in aanmerking komende uitgaven

Steun voor technische bijstand: 50 % van de in aanmerking komende uitgaven, met een maximum van 100000 EUR per begunstigde over drie jaar

Steun voor kwaliteitsproducten: degressief percentage, beginnend bij 80 % in het eerste jaar, met een maximum van 100000 EUR over drie jaar

Looptijd: Vijf jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 4.6.2003

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 223/02

Benaming: Steun voor verenigingen van houders van runderen en schapen

Doelstelling: Betere beheersing van de productie

Begrotingsmiddelen: 870000 EUR/jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 40 % van de uitgaven

Looptijd: 2002 en 2003

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 4.6.2003

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk (Wales)

Nummer van de steunmaatregel: N 611/02

Benaming: "Welsh Flock Improvement" - Kunstmatige inseminatie en spermabank met het oog op resistentie tegen scrapie

Doelstelling: De resistentie tegen scrapie van het Welshe schapensbestand vergroten. Voor een significant aantal rassen zal een bank met sperma van hoogwaardige vaderdieren van genotype ARR/ARR worden opgezet. Waar de meest vatbare genotypes een groot deel van het bestand uitmaken, zal aan fokkers kunstmatige inseminatie worden aangeboden

Rechtsgrond: Government of Wales Act 1998, sections 40 and 85(2); Agriculture Act 1967 as amended

Begrotingsmiddelen: 1044000 GBP

Steunintensiteit of steunbedrag: 100 %

Looptijd: Oktober 2003 tot oktober 2005

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 4.6.2003

Lidstaat: Italië (Umbrië)

Nummer van de steunmaatregel: N 642/01

Benaming: Stimulering van het gebruik van bodemverbeteraars om de kwaliteit van landbouwgrond op peil te houden

Doelstelling: Het nemen van milieumaatregelen in de landbouw aanmoedigen (investeringssteun en premies)

Rechtsgrond: Legge regionale n. 24 del 4 settembre 2001 "Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli"

Begrotingsmiddelen: 50000 EUR voor 2001 (de budgetten voor de andere jaren worden vastgesteld in de regionale financieringswetten)

Steunintensiteit of steunbedrag: Van 50 tot 80 EUR per hectare/per jaar gedurende vijf jaar, wat betreft de premies; van 20 tot 35 % voor de investeringssteun

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 4.6.2003

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk (Schotland)

Nummer van de steunmaatregel: Steunregeling NN 36/03 (ex steunmaatregel N 292/01)

Benaming: Regeling Ontwikkeling van het landbouwbedrijf

Doelstelling: De regeling is bedoeld om de diversificatie van de landbouwersinkomens te ondersteunen door nieuwe ondernemingen op te richten of door bestaande alternative activiteiten voor landbouwers te verbeteren. De regeling omvat investeringen (binnen of buiten de landbouw) en technische ondersteuning

Rechtsgrond: The Farm Business Development Scheme (Scotland) Scheme 2001

Begrotingsmiddelen: 50,9 miljoen GBP (ca. 80,8 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Variabel

Looptijd: Van juli 2001 tot en met 31 december 2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 4.6.2003

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk (Schotland)

Nummer van de steunmaatregel: NN 37/03 (ex N 704/2000)

Benaming: Regeling Verwerking en afzet

Doelstelling: De regeling is bedoeld om de verwerking en afzet van kwaliteitsproducten uit de landbouwsector te ondersteunen. Het gaat om vier afzonderlijke maatregelen: investeringen, premies om de kwaliteit van de landbouwproducten te verbeteren, steun bij het opstarten van producentenorganisaties en technische ondersteuning

Rechtsgrond: Agriculture Processing and Marketing Grants (Scotland) Regulations 2001 (SSI 220/2001)

Begrotingsmiddelen: 25 miljoen GBP (36,9 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Variabel

Looptijd: Van juli 2001 tot en met 31 december 2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids