Home

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 juli 2003 tot en met 15 agustus 2003 (Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 juli 2003 tot en met 15 agustus 2003 (Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 juli 2003 tot en met 15 agustus 2003 (Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

Publicatieblad Nr. C 204 van 29/08/2003 blz. 0006 - 0007


Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 juli 2003 tot en met 15 agustus 2003

(Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG(1) of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG(2) genomen besluiten)

(2003/C 204/03)

- Opheffing van de opschorting van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

(2) PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.

BIJLAGE

LIJST VAN DE NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTES VAN DE GENEESMIDDELEN, TOEDIENINGSWEG, HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, AANVRAGERS, VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSGROOTTEN IN DE LIDSTATEN

Wederzijdse-erkenningsprocedure DE/H/0358/001-003

>RUIMTE VOOR DE TABEL>