Home

Mededeling van de Commissie betreffende de voorlopige toepassing van de wijziging van de Textielovereenkomst met Vietnam

Mededeling van de Commissie betreffende de voorlopige toepassing van de wijziging van de Textielovereenkomst met Vietnam

Mededeling van de Commissie betreffende de voorlopige toepassing van de wijziging van de Textielovereenkomst met Vietnam

Publicatieblad Nr. C 233 van 30/09/2003 blz. 0014 - 0014


Mededeling van de Commissie betreffende de voorlopige toepassing van de wijziging van de Textielovereenkomst met Vietnam

(2003/C 233/11)

De Europese Gemeenschappen hebben op 15 februari 2003 een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de handel in textiel- en kledingproducten en andere maatregelen om de markt open te stellen (PB L 152 van 20.6.2003) geparafeerd. Door middel van de uitwisseling van verbale nota's zijn beide partijen overeengekomen de overeenkomst voorlopig toe te passen met ingang van 10 september 2003.