Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Publicatieblad Nr. C 241 van 08/10/2003 blz. 0014 - 0014


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2003/C 241/20)

Datum waarop het besluit is genomen: 2.9.2003

Lidstaat: Nederland

Nummer van de steunmaatregel: N 499/02

Benaming: Subsidie voor een kaasmakerij

Doelstelling: Bouw van een kaasmakerij

Rechtsgrond: Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 van 22.8.2000

Begrotingsmiddelen: 6806703 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 9,1 %

Looptijd: Eenmalig

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids