Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2003/C 252/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 17.9.2003

Lidstaat: Nederland

Nummer van de steunmaatregel: N 192/03

Benaming: Scheepsbouw -- Multifunctionele schepen voor Sri Lanka

Doelstelling: De levering ondersteunen van twee multifunctionele schepen aan MSCL, een Srilankaanse particuliere onderneming met overheidsparticipatie. Het is de bedoeling de kustvaart tussen zuidelijke en noordelijke havens van Sri Lanka te verzekeren. De twee vaartuigen zijn nodig om twee verouderde schepen van MSCL te vervangen

Rechtsgrond: Financieringsprogramma gekoppelde steun ORET/Miliev

Begrotingsmiddelen: Subsidie van [...](1)

Steunintensiteit of steunbedrag: 35 %

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 1.8.2003

Lidstaat: Italië (Regio Friuli-Venezia Giulia)

Nummer van de steunmaatregel: N 240/03

Benaming: Steun voor O& O in de ambachtelijke en industriële sectoren

Doelstelling: De regeling is bedoeld om KMO's te stimuleren tot het verrichten van onderzoek en precommerciële ontwikkelingsactiviteiten

Rechtsgrond: Deliberazioni della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia riguardanti rispettivamente il settore dell'artigianato e dell'industria

Begrotingsmiddelen: 10564126 EUR voor de hele regeling

Steunintensiteit of steunbedrag: 60 % bruto voor industrieel onderzoek; 35 % bruto voor precommerciële ontwikkeling; Verhoging met 5 en 10 procentpunten respectievelijk in gebieden die onder de toepassing van artikel 87, lid 3, onder c) vallen en wanneer de voorwaarden die zijn vastgesteld in punt 5.10.4 onder b) van de richtsnoeren zijn vervuld

Looptijd: 2003-2008 (overeenkomstig doelstelling 2 van het EPD, 2000-2006)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.5.2003

Lidstaat: Spanje (Comunidad de Madrid)

Nummer van de steunmaatregel: N 48/03

Benaming: Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de lucht- en ruimtevaartsector - Comunidad de Madrid

Doelstelling: Onderzoek en ontwikkeling

Rechtsgrond: Orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por la que se regula la concesión de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el fomento de la innovación tecnológica en el sector aeroespacial de la Comunidad de Madrid

Begrotingsmiddelen: 12 miljoen EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: 50 % voor industriële onderzoeksprojecten, 25 % voor precommerciële ontwikkelingsactiviteiten, 75 % voor haalbaarheidsstudies voorafgaand aan industriële onderzoeksactiviteiten en 50 % voor haalbaarheidsstudies voorafgaand aan precommerciële ontwikkelingsactiviteiten. Verhoging met 10 procentpunten voor KMO's, 5 procentpunten voor steungebieden, 15 procentpunten voor een project dat beantwoordt aan de doelstellingen van een specifiek project dat valt onder het kaderprogramma (25 % indien dit project grensoverschrijdende samenwerking inhoudt) en 10 procentpunten voor projecten die grensoverschrijdende samenwerking, samenwerking tussen ondernemingen en overheidsinstellingen of een ruime verspreiding van de onderzoeksresultaten inhouden

Looptijd: 2003-2006

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 15.7.2003

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Nummer van de steunmaatregel: N 92/03

Benaming: Northern Ireland Compete Programme -- Round three (2003-2008)

Doelstelling: Ondersteuning van O& O in de vorm van precommerciële ontwikkelingsactiviteiten

Rechtsgrond: Industrial Development Act 2002

Begrotingsmiddelen: 5,5 miljoen GBP (ongeveer 7,7 miljoen EUR) per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: 40 % bruto voor precommerciële ontwikkelingsactiviteiten en 50 % bruto voor de daaraan voorafgaande voorbereidende studies

Looptijd: Tien jaar - behoudens wijzigingen in de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 15.7.2003

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Nummer van de steunmaatregel: NN 96/2000

Benaming: IRTU Compete Programme

Doelstelling: Bevordering van O& O in de vorm van precommerciële ontwikkelingsactiviteiten

Rechtsgrond: Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982

Begrotingsmiddelen: 5,5 miljoen GBP (ongeveer 7,7 miljoen EUR) per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: 40 % bruto voor precommerciële ontwikkelingsactiviteiten en 50 % bruto voor de daaraan voorafgaande voorbereidende studies

Looptijd: 1998-2003

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

(1) Vertrouwelijke informatie.