Home

Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Opheffing van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten tussen Dijon en Lille

Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Opheffing van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten tussen Dijon en Lille

Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Opheffing van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten tussen Dijon en Lille

Publicatieblad Nr. C 272 van 13/11/2003 blz. 0018 - 0018


Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Opheffing van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten tussen Dijon en Lille

(2003/C 272/06)

Frankrijk heeft besloten tot opheffing van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot de geregelde luchtdiensten tussen Dijon en Lille, als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 240 van 15 september 1995.