Home

Opleggen door Frankrijk van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk (Voor de EER relevante tekst)

Opleggen door Frankrijk van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk (Voor de EER relevante tekst)

Opleggen door Frankrijk van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 277 van 18/11/2003 blz. 0007 - 0007


Opleggen door Frankrijk van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk

(2003/C 277/07)

(Voor de EER relevante tekst)

1. In toepassing van artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft Frankrijk besloten om openbaredienstverplichtingen op te leggen voor de geregelde luchtdiensten tussen Dijon en Clermont-Ferrand.

2. Met ingang van 1 april 2004 zijn de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten tussen Dijon en Clermont-Ferrand als volgt:

Minimumfrequentie

De diensten moeten worden uitgevoerd met een minimumfrequentie van twee retourvluchten per dag, 's ochtends en 's avonds, van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen, gedurende 220 dagen per jaar.

Gebruikte vliegtuigen en geboden capaciteit

De diensten moeten worden uitgevoerd met een toestel met drukcabine met een capaciteit van ten minste negentien zitplaatsen.

Dienstregeling

De dienstregeling moet passagiers die door de week om zakelijke redenen reizen in staat stellen op één dag heen en weer te vliegen.

De dienstregeling moet het, 's ochtends en 's avonds, de passagiers in transit op de luchthaven van Clermont-Ferrand mogelijk maken over te stappen op nationale en internationale vluchten.

Commerciële aspecten

Bij het boeken van de vluchten moet tenminste een reserveringssysteem per computer worden gebruikt.

Continuïteit van de dienstverlening

Behalve ingeval van overmacht mag per IATA-luchtvaartseizoen niet meer dan 3 % van het aantal vluchten dat normaal zou moeten worden uitgevoerd om direct aan de maatschappij toe te schrijven redenen worden geannuleerd. Bovendien mogen de diensten pas door de maatschappij worden onderbroken nadat een opzegtermijn van tenminste zes maanden in acht is genomen.

Communautaire vervoerders worden ervan op de hoogte gebracht dat een exploitatie zonder inachtneming van bovengenoemde openbaredienstverplichtingen aanleiding kan geven tot administratieve en/of gerechtelijke sancties.