Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Publicatieblad Nr. C 283 van 26/11/2003 blz. 0018 - 0018


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2003/C 283/14)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2 vermelde instantie zijn verleend staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e.V. (VSE) Postfach 28 01 43 D - 01142 Dresden

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung Verkehr Postfach 10 03 29 D - 01073 Dresden

3. Datum van het besluit 20 september 2002

Eerste verlening

>PIC FILE= "C_2003283NL.001802.TIF">

Opschorting [square ]

Intrekking [square ]

Wijziging [square ]

4. Nummer van de vergunning 57a-3825.00

5. Voorwaarden en verplichtingen Voor het uitvoeren van Personenvervoer en goederentransport.

De vergunning is tot 31 januari 2015 geldig

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging -

7. Verdere opmerkingen -

8. Contactpersoon bij de verlenende instantie (naam, tel.- en faxnummer en e-mailadres)

Herr Schönig Tel. (49) 35 15 64 86 59, fax (49) 35 15 64 86 07 E-mail: michael.schoenig@smwa.sachsen.de