Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2003/C 301/03)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 24.6.2003

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 8/03

Benaming: Bijzonder geval van staatssteun in het kader van het MEDEA+-programma (T 404)

Doelstelling: Het ontwikkelen van maskers voor EUV-lithografie met een golflengte van 13 nm

Rechtsgrond: Programme MEDEA+

Begrotingsmiddelen: 15,2 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 50 %

Looptijd: 2001 tot 2004

Andere inlichtingen: Vorm van de steun: Subsidie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 20.8.2003

Lidstaat: België

Nummer van de steunmaatregel: N 15/03

Benaming: Stimulerende maatregelen van het Waals Gewest ten behoeve van het milieu en voor het gebruik van duurzame energie

Doelstelling: Rekening houden met de eisen van een duurzame ontwikkeling

Rechtsgrond: Avant projet de décret et projet d'arrêté se substituant à la loi du 30 décembre 1970 et à celle du 4 août 1978

Voorontwerp van decreet en ontwerp-besluit ter vervanging van de wet van 30 december 1970 en van de wet van 4 augustus 1978

Begrotingsmiddelen: 5 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Plafonds overeenkomstig de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu

Looptijd: Maximaal 10 jaar

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 17.9.2003

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 62/03

Benaming: Bijzonder geval van staatssteun betreffende het MEDEA+-programma (T 206)

Doelstelling: Het ontwikkelen van nieuwe CMOS-technologieën op isolerend materiaal

Rechtsgrond: Programme MEDEA+

Begrotingsmiddelen: 26,97 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 50 %

Looptijd: 2002 tot 2005

Andere inlichtingen: Vorm van de steun: Subsidies en leningen met rentesubsidie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 25.7.2003

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 190/03

Benaming: Steun voor O& O-projecten van jonge innoverende bedrijven

Doelstelling: O& O stimuleren in innoverende KMO's

Rechtsgrond: Wetsontwerp

Begrotingsmiddelen: Jaarlijks vastgesteld bedrag: ongeveer 30 miljoen EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Minder dan 35 %

Looptijd: 10 jaar

Andere inlichtingen: Vorm van de steun: Verlaging van de sociale lasten

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 13.10.2003

Lidstaat: Italië

Nummer van de steunmaatregel: N 220/03

Benaming: Friuli-Venezia Giulia - Wijziging van een bestaande steunregeling (staatssteun N 31/2000) - goedkeuring van de meerjarenbegroting en de regionale begroting voor 2003

Doelstelling: Herfinanciering en verlenging van een bestaande regeling (O& O-maatregelen)

Rechtsgrond: Legge regionale L.R. 29.1.2003 n. 1, articolo 10, comma 2

Begrotingsmiddelen: Ongeveer 13 miljoen EUR per jaar

Looptijd: Tot 31.12.2009

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 15.10.2003

Lidstaat: Nederland

Nummer van de steunmaatregel: N 221/03

Benaming: Aviodrome

Doelstelling: Instandhouding van het luchtvaarterfgoed

Rechtsgrond: Decentralisatie-convenant Rijk/Flevoland EPD 2000-2006 en EPD-overeenkomst Flevoland en SNL Aviodrome

Begrotingsmiddelen: 7377252 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 50,4 %

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 7.10.2003

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 354/03

Benaming: Programma Futour 2004

Doelstelling: Stimulering van onderzoek en ontwikkeling in steungebieden

Rechtsgrond: Verwaltungsvorschriften zu § 44 Bundeshaushaltsordnung

Begrotingsmiddelen: Ongeveer 15 miljoen EUR per jaar

Looptijd: Tot 31 december 2008

Andere inlichtingen: Duitsland moet een jaarlijks verslag over de tenuitvoerlegging van de regeling indienen

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/ state_aids