Home

Rectificatie op het Reglement van de Conferentie van de commissies voor de communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie (PB C 235 van 1.10.2003)

Rectificatie op het Reglement van de Conferentie van de commissies voor de communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie (PB C 235 van 1.10.2003)

Rectificatie op het Reglement van de Conferentie van de commissies voor de communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie

("Publicatieblad van de Europese Unie" C 235 van 1 oktober 2003)

(2003/C 272/12)

Bladzijde 1, voetnoot (1):

in plaats van: "Zoals verklaard in het protocol inzake nationale parlementen is het de taak van elk parlement te besluiten in welke mate de parlementaire richtsnoeren van Kopenhagen moeten worden toegepast."

het volgende lezen: "Zoals verklaard in het protocol betreffende de rol van de nationale parlementen is het de taak van elk nationaal parlement te besluiten in welke mate de parlementaire richtsnoeren van Kopenhagen, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (C 154 van 2 juli 2003), moeten worden toegepast."