Home

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 111e bijeenkomst van 22 juli 2002 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/M.2706 - Carnival/P & O (Voor de EER relevante tekst)

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 111e bijeenkomst van 22 juli 2002 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/M.2706 - Carnival/P & O (Voor de EER relevante tekst)

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 111e bijeenkomst van 22 juli 2002 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/M.2706 - Carnival/P & O

(2003/C 233/08)

(Voor de EER relevante tekst)

1. Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde transactie een concentratie vormt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening.

2. Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde transactie een communautaire dimensie heeft in de zin van artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening.

3. Een meerderheid van het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de relevante productmarkt in dit geval de markt van oceaancruises is. Een minderheid is het daar niet mee eens omdat zij meent dat er een relevante productmarkt bestaat voor het aanbieden van luxecruises in het Verenigd Koninkrijk. Een andere minderheid is het oneens omdat zij meent dat de Commissie niet op passende wijze heeft aangetoond dat de relevante productmarkt niet ruimer is.

4. Een meerderheid van het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de relevante geografische markt voor oceaancruises een nationale markt is. Een minderheid onthoudt zich.

5. Een meerderheid van het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde transactie niet leidt tot de versterking van een machtspositie als gevolg waarvan de daadwerkelijke concurrentie aanzienlijk zou worden belemmerd in een belangrijk deel van de gemeenschappelijke markt, en dat de concentratie verenigbaar moet worden verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst, overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening en artikel 57 van de EER-Overeenkomst. Een minderheid is het daar niet mee eens omdat zij van oordeel is dat de transactie zal leiden tot het ontstaan van een machtspositie op de markt van het aanbieden van luxecruises in het Verenigd Koninkrijk.

6. Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

7. Het Adviescomité verzoekt de Commissie rekening te houden met alle opmerkingen die de lidstaten tijdens de discussie hebben gemaakt.