Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (gecodificeerde versie) (COM(2003) 559 - C5-0448/2003 - 2003/0221(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (gecodificeerde versie) (COM(2003) 559 - C5-0448/2003 - 2003/0221(COD))

22.4.2004 || || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/NaN