Home

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 november 2003 tot en met 15 december 2003 (Publicatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 november 2003 tot en met 15 december 2003 (Publicatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 november 2003 tot en met 15 december 2003 (Publicatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad)

Publicatieblad Nr. C 006 van 10/01/2004 blz. 0002 - 0003


Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 november 2003 tot en met 15 december 2003

(Publicatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad(1))

(2004/C 6/02)

- Afgifte van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen (artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2309/93): afwijzing

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- Wijziging van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen (artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2309/93): goedkeuring

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- Wijziging van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen (artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93): goedkeuring

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Het openbare beoordelingsverslag van de desbetreffende geneesmiddelen en de dienaangaande genomen beslissingen zijn voor belangstellenden op verzoek verkrijgbaar bij: Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling 7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB Verenigd Koninkrijk.

(1) PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1.