Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Publicatieblad Nr. C 022 van 27/01/2004 blz. 0004 - 0006


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2004/C 22/03)

Datum waarop het besluit is genomen: 16.12.2003

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk (Schotland)

Nummer van de steunmaatregel: N 231/03

Benaming: Regeling Generieke Reclame voor Vlees (Schotland) - "Meat Generic Advertising (Scotland) Scheme"

Doelstelling: Reclameacties om de consumptie van roodvleesproducten in het algemeen te stimuleren en de voordelen daarvan extra te belichten

Rechtsgrond: The Scotland Act 1998 (Cross-Border Public Authorities) (Adaptation of Functions) (Amendment) Order 2002 No 2636 which amends the Agriculture Act 1967 (Section 20)

Begrotingsmiddelen: Maximum 3 miljoen GBP per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 50 % zal worden opgebracht door een parafiscale heffing en vrijwillige bijdragen van de sector. De rest zal worden gefinancierd via directe steun van de lidstaat maar zal 50 % van de begrotingsmiddelen voor de regeling niet overschrijden

Looptijd: Vanaf de datum van goedkeuring door de Commissie tot 2008

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.12.2003

Lidstaat: Spanje (Madrid)

Nummer van de steunmaatregel: N 514/03

Benaming: Steun voor de bevordering van investeringen voor de technologische innovatie van de levensmiddelenindustrie

Doelstelling: Investeringen voor de technologische innovatie van de levensmiddelenindustrie (verlenging van steunmaatregel N 834/01, goedgekeurd bij besluit van de Commissie van 2 februari 2002 voor de jaren 2004, 2005 en 2006)

Rechtsgrond: Proyecto de orden por la que se regulan ayudas para el fomento de las inversiones para la innovación tecnológica de la industria alimentaria en la Comunidad de Madrid

Begrotingsmiddelen: 1100000 EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Verschillend naar gelang van de begunstigde en de aard van de steun

Looptijd: 2004, 2005 en 2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.12.2003

Lidstaat: België

Nummer van de steunmaatregel: N 509/02

Benaming: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee

Doelstelling: Verdubbeling van de verplichte bijdragen. Deze bijdragen dienen voor de financiering van slachtvergoedingen en analysekosten in het kader van de bestrijding van dierziekten, alsmede van de controles die gericht zijn op de verbetering van de hygiëne, de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten

Rechtsgrond: Projet d'arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur avicole

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee

Begrotingsmiddelen: Niet beschikbaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 %

Looptijd: Onbeperkt

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.12.2003

Lidstaat: Italië

Nummer van de steunmaatregel: N 185/03

Benaming: Ministerieel Decreet 135 van 17 januari 2003 betreffende voorschriften voor de oprichting van en het toezicht op producentengroeperingen

Doelstelling: Steun voor oprichtings- en aanloopkosten van pas opgerichte producentengroeperingen, overeenkomstig de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector

Rechtsgrond: Decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003: Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli

Begrotingsmiddelen: Onbepaald

Steunintensiteit of steunbedrag: Er wordt steun verleend tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor het eerste jaar; daarna wordt de steun beperkt tot 20 percentpunten per jaar gedurende vijf jaar

Looptijd: Vijf jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.12.2003

Lidstaat: Duitsland (Bayern)

Nummer van de steunmaatregel: N 333/03

Benaming: Steun voor investeringen in een fruitverwerkend bedrijf

Doelstelling: Investeringssteun voor het bedrijf Bayernwald Früchteverwertung GmbH

Rechtsgrond: Bewilligungsbescheid der Regierung von Niederbayern i. V. m. Artikel 23, 24 Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) sowie "Richtlinie zur Durchführung der bayerischen regionalen Förderungsprogramme für die gewerbliche Wirtschaft" vom 22.2.2002

Begrotingsmiddelen: Er wordt een investeringssubsidie van 335000 EUR toegekend

Steunintensiteit of steunbedrag: Het steunpercentage is 7,44 %

Looptijd: Vanaf de datum van goedkeuring door de Commissie tot en met 31 december 2004

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.12.2003

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 364/03

Benaming: Toegang tot informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de landbouwsector

Doelstelling: De regeling heeft ten doel het gebruik van ICT binnen de landbouwsector te bevorderen. Daarbij worden twee instrumenten gehanteerd: ontwikkeling van kennis en vaardigheden en communicatie binnen de aanbodsketen (Supply Chain Communication)

Rechtsgrond: Er is geen wettelijk kader voor deze regeling

Begrotingsmiddelen: Voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden:

2003/2004: 195000 GBP (281345 EUR)

2004/2005: 220000 GBP (317415 EUR)

2005/2006: 220000 GBP (317415 EUR)

Voor communicatie binnen de aanbodsketen:

2003/2004: 280000 GBP (403982 EUR)

2004/2005: 210000 GBP (302987 EUR)

2005/2006: 370000 GBP (533834 EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 %

Looptijd: Vanaf de datum waarop de maatregel door de Commissie goedgekeurd wordt, tot en met 31 maart 2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.12.2003

Lidstaat: Spanje (Cantabria)

Nummer van de steunmaatregel: N 399/02

Benaming: Steun voor rundveehouders

Doelstelling: Aanloopsteun verlenen aan coöperaties en andere groeperingen voor programma's ter verbetering van de productie en de kwaliteit van rundvlees

Rechtsgrond: Proyecto de orden por la que se regulan ayudas para fomentar proyectos de modernización, innovación tecnológica y mejora de la competitividad de las explotaciones de ganado vacuno de carne de Cantabria

Begrotingsmiddelen: 1500000 EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Verschillend naar gelang van de steunmaatregel

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 19.12.2003

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 418/03

Benaming: Steunmaatregelen van het Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) en van het l'Office national interprofessionnel des oléagineux (ONIOL)

Doelstelling: Verlenging van de financiering van acties die zijn goedgekeurd in het kader van de steunmaatregelen N 190/01, N 191/01, N 192/01 en N 821/01

Begrotingsmiddelen: - N 190/01: 80000 EUR voor 2003, begrotingsmiddelen die kunnen worden hernieuwd tot in 2006;

- N 191/02: 605000 EUR voor 2003, begrotingsmiddelen die kunnen worden hernieuwd tot in 2006;

- N 192/01: 114000 voor 2003 en 120000 EUR voor 2004, begrotingsmiddelen die kunnen worden hernieuwd tot in 2006;

- N 821/01: 2464000 EUR voor een extra jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximum 100 %

Looptijd: Drie jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids